You are here

efterløn

Venstre manipulerer i efterlønsannonce om olienedgang

I Venstres landsdækkende annonce laver de manipulation med grafen.

Venstre manipulation af nedgang i overskud fra olien fra nordsøen

Venstre har nemlig lavet grafen på en måde, så faldet i indtægter kommer til at se mere drastisk ud. Intervallet for enheder i den første del af grafen er nemlig fem år, men fra 2030 springer grafen pludselig med 10 år for hver enhed.

- Det får det til at se ud som om, at det falder stejlere, end det gør i virkeligheden. Det er noget atypisk, og det burde man have markeret på en anden måde end bare at skrive årstallene. Og den var ikke gået, hvis en studerende havde lavet sådan et nummer.

- Så ville jeg bede vedkommende om at rette det, siger professor Lars Døvling Andersen fra Institut for Matematiske Fag på Aalborg Universitet.

DREAM: Toneangivende økonomisk model regner altid med fuld beskæftigelse

Det hjælper ikke på statsunderskuddet at fjerne efterlønnen, mener økonomiprofessor Jesper Jespersen. Dermed sår han tvivl om den centrale 'sandhed' i økonomidebatten: At vi snart mangler arbejdskraft og kan skaffe den ved at fjerne efterlønnen.

Økonomiprofessor Jesper Jespersen:
»Uenigheden består først og fremmest i, at vi benytter forskelligt analytisk grundlag. Vi har forskellige modeller eller krystalkugler, som vi kigger i.

S-SF vil stoppe den automatiske satsregulering af overførselsindkomster

Hvis S-SF kommer til, vil de undlade at regulere overførselsindkomsterne i takt med resten af Danmarks stigende lønninger, og det vil føre til øget ulighed, vurderer socialrådgivere. V og DF anklager oppositionen for hykleri.

Halvdelen i beskæftigelse kan sagtens finansiere velfærdsstaten

Analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd offentliggjort idag viser, at Danmark ligger nummer 5 i andelen i beskæftigelse i hele Europa:

Internationale sammenligninger viser, at når man ser på andelen af befolkningen, der er i beskæftigelse, så er Danmark placeret i toppen. Derimod ser det værre ud, når man kigger på årlige arbejdstimer per beskæftigede i Danmark. Her ligger vi langt nede af listen.

Under sloganet ”Dyr efterløn eller varig velfærd” fra Venstres kampagne om at afskaffe efterlønnen, fremgår det, at det i dag kun er halvdelen af alle danskere, der er i arbejde.

Sammenligner man andelen af personer på arbejdsmarkedet i Danmark med andre lande, viser det sig imidlertid, at Danmark faktisk ligger helt i top med hensyn til den andel af befolkningen, der er i beskæftigelse.

Sider

Subscribe to RSS - efterløn