You are here

efterløn

Staten har kr. 10 Mia. i overskud på arbejdsmarkeds overførselsindkomster hvert år

"Siden 1994 har alle i arbejde også betalt et særligt arbejdsmarkedsbidrag på otte procent af bruttolønnen - en fælles brugerbetaling, der går til at dække udgifterne til den såkaldt arbejdsmarkedsrelaterede forsørgelse - dagpenge, syge- og barselsdagpenge, efterløn, revalidering, fleksjob , aktivering - og fra 1998 også udgifterne til førtidspension."

120 velfærdsydelser er måske truet af EU rettens forrang for dansk lovgivning

Jeg tror desværre ikke, at det kun er et tilfælde at flere af disse 120 velfærdsydelser er nævnt i en embedsmandsrapport samtidigt er blevet "reformramt".

Folkeskolen, førtidspension & fleksjob, kontanthjælp & SU var alle områder, der i rapporten kunne blive udsat for EU pres !

Udvalget blev nedsat af den daværende VK-regering som led i aftale om finansloven for 2011.

Kr. 27 Mia. udbetalt af efterlønspenge - Banker tjener også på det

DR P1 Orientering den 8. oktober 2012:

700.000 danskere har fået udbetalt mere end 27 milliarder kroner i efterlønspenge ifølge den seneste opgørelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Mange havde ventet at pengene ville gå til forbrug eller blive indsat på pensionsordninger. Men indtil videre er bankerne den store vinder i kampen om danskernes efterlønspenge.

Sider

Subscribe to RSS - efterløn