You are here

folkepension

1. Maj 2019: Erik Juul Nielsen fra FOA Vejles tale i Maria Parken Vejle

1. maj tale af Erik Juul Nielsen, formand for FOA Vejle i Maria Parken Vejle 2019:

 

Kære venner

Godt at se så mange af jer, her i Mariaparken i Vejle.

 

Det må betyde at der er mange engagerede mennesker her i Vejle. Og det er der brug for.

120 velfærdsydelser er måske truet af EU rettens forrang for dansk lovgivning

Jeg tror desværre ikke, at det kun er et tilfælde at flere af disse 120 velfærdsydelser er nævnt i en embedsmandsrapport samtidigt er blevet "reformramt".

Folkeskolen, førtidspension & fleksjob, kontanthjælp & SU var alle områder, der i rapporten kunne blive udsat for EU pres !

Udvalget blev nedsat af den daværende VK-regering som led i aftale om finansloven for 2011.

Særlig støtte §34: støtte til husleje til brøkpensionister i Aktivloven ( * opdateret * 18. september 2014 )

Tilføjet: 18. september 2014:
I visse tilfælde kan der gives personligt tillæg i Pensionsloven for dem over 65. år. I andre tilfælde for brøkførtidspensionister kan der gives efter Aktivlovens §25 & Aktivlovens §26.


Tilføjelse 28. januar 2014: Unge under 25 år på kontanthjælp er ikke berettiget til denne særlige støtte til høje boligudgifter #ungeunder25

 

Kommuner sætter ulovlige kvoter for førtidspension, fleksjob & sygedagpengemodtagere

Socialrådgiver anklager kommuner for at formulere sig, så de presser ansatte til at holde ulovlige kvoter for førtidspension, fleksjob og sygedagpenge.

55 mennesker. Så mange kan få forlænget deres sygedagpenge mere end 52 uger i Faxe Kommune i 2012.

Kommunerne er forpligtede til at lave en såkaldt beskæftigelsesplan hvert år, men Ricky Magnussen mener, at måltallene og formuleringerne i planerne gør dem til direkte ordrer til sagsbehandlerne.

Sider

Subscribe to RSS - folkepension