You are here

satspuljen

Satspuljen bliver finansieret ved at overførselsindkomster ikke stiger i fuld takt med prisudviklingen. 0,3% af stigningen går til satspuljen, som finansierer nye forsøg på social-, sundheds-, psykiatri- og arbejdsmarkedsområdet med henblik på at forbedre vilkårene for modtagere af overførselsindkomster og svage grupper.<br><br>

Alle partier i Folketinget med undtagelse af Enhedslisten er med i satspuljeforliget, da Enhedslisten mener det skal finansieres over finansloven igennem skatten & ikke af modtagerne af overførselsindkomster.<br><br>
Man lader de svage betale for forbedringer for de svage.

Gratis psykologbehandling til incest & voldtægtsofre før det 18. år

SIND Vejle lokalafdeling skrev igår:

SIND Vejle vil gerne gøre opmærksom på dette tilbud fra Psykologordningen.dk for voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb før de blev 18 år.

Ansøgningsfristen er d. 31. december 2015.

Der er flere krav, som skal være opfyldt.

Læs mere her:
/ Psykologordningen.dk - for behandling for seksuelle overgreb før det 18. år (SINDVejle.dk) (10. september 2014)

Esbjerg: Børne- & ungepsykiatrien har stort set fjernet tvang efter målsætning om stop for tvang

DR P1 Orientering den 7. august 2014:

"Trods en politisk målsætning gennem flere år om at nedbringe tvangen i psykiatrien, så er det gået den forkerte vej. Og dét i sådan en grad at Danmark har fået international kritik for brugen af især bæltefikseringer. Men nogle institutioner skiller sig ud og har næsten ingen bæltefikseringer. Men et stort problem er, at de positive erfaringer ikke bliver vidensdelt, så udviklingen kan blive landsdækkende."

Satspuljen: Regeringens overlevelse afgøres af Liberal Alliance & Dansk Folkeparti i finansloven 2013

Efter det overraskende forløb omkring skattereformen, som skal vedtages inden den 15. september 2012 hersker der nu tvivl om dens holdbarhed efter 2012.

Skattereformen er nemlig ikke bindende for forligspartierne & alle partier i Folketinget kan være med til at ændre i indholdet. Det betyder, at ingen af partierne bag skattereformen 2012 har vetoret over for ændring.

DF starter kampen om satspuljen efter førtidspensions- & fleksjobreformen

Der skal de næste 4 år hvert år tages 435 mio. kr. fra satspuljen til at finansiere opstart af ressourceforløb & rehabiliteringsteam i kommunerne. I 2030 er beløbet på Kr. 365 Mio. Satspuljen var i 2012 på Kr. 833 Mio.

Se tal her:
/ 2 Mia. over finansloven ?: Psykiatrien mangler 2400 hænder (Denmarkonline.dk) (8. juni 2012)

Jyllands-Posten skrev igår:

Sider

Subscribe to RSS - satspuljen