You are here

efterløn

Efterløn: Velfærdskommissionens prognoser for befolkningen i 2040 holder ikke

Henning Jørgensen & Kelvin Baadsgaard gjorde i et læserbrev i Information den 14. april 2011 opmærksom på, at velfærdskommissionens prognose for befolkningen i 2040 ikke holder. Velfærdskommissionen forudsagde et fald i befokningen til omkring 5 mio. indbyggere herhjemme i 2040.

EURO-pagten dikterer finanspolitikken herunder begrænsning af førtidspensioner

På trods af forbeholdet mod EUROen har et flertal af Folketingets partier tiltrådt EURO-pagten, som skal omsættes enten i Grundloven eller igennem en lov.

Dermed bliver fremtidige regeringers økonomiske politik begrænset.

"Medlemsstaterne i euroområdet forpligter sig til at omsætte EU's finanspolitisk regler, som de er fastlagt i stabilitets- og vækstpagten, til national lovgivning.

På 2 måneder er antallet af efterlønnere faldet med 50.000 i et skøn fra Finansministeriet

For blot et par måneder siden skønnede finansministeren, at der i 2030 ville være 121.000 på efterløn, hvis der ikke blev grebet ind. Det fremgik af et svar til Folketinget i november.

Nu har Claus Hjort Frederiksen (V) nedjusteret tallet med godt 50.000 til et sted mellem 75.000 og 85.000 efterlønnere om 19 år, hvis de nuværende regler fortsætter uændret.

Vores nordiske brødre ryger på førtidspension

Dobbelt så mange ledige ældre. Dobbelt så mange førtidspensionister. Og mange flere sygedage.

Det venter de danske ældre, hvis man kigger på vores nordiske nabolande. Der er der nemlig ingen efterløn.

A-Kassernes Samvirke har i en rapport sammenlignet antallet af ældre førtidspensionister i Finland, Norge og Sverige.

Her er antallet af 60-64-årige førtidspensionister dobbelt så højt, og færre sidst i 50’erne er på arbejdsmarkedet.

Sider

Subscribe to RSS - efterløn