You are here

Eva Kjer Hansen

Eva Kjer Hansen. MF'er. Tidl. minister for fødevare og fiskeri november 2007 - februar 2010 og tidl. socialminister

Vælgerbedrag: Blå bloks forslag om begrænsning af dagpenge & andre velfærdsydelser er allerede et EU forslag

DR P1 Orientering den 12. juni 2015:

"Det skal være sværere for tyskere, bulgarere og spaniere at få for eksempel dagpenge, kontanthjælp og børnepenge her i landet. Det mener de fire blå partier Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, der desuden bakker op om briternes forsøg på at forhandle en ny aftale på plads med EU. En melding, der blev godt modtaget i London. For premierminister David Cameron har lige fået den kolde skulder fra en række andre EU lande.

Herhjemme blev blå bloks fælles EU udspil modtaget med beklagelser om "et knæfald for Dansk Folkeparti". Men også med en vis undren.

For de forandringer, blå blok vil arbejde for når det gælder udbetaling af velfærdsydelser til EU borgere, er allerede på vej gennem EU systemet. Det kan vores første gæst i dag fortælle mere om."

Medvirkende: Jon Kvist, professor i europæisk offentlig politik og velfærd på Roskilde Universitet.

Hør indslaget her (åbner i nyt vindue)

Friplejehjem: Spildsvang på Stensvang i Bredsten

Læsebrev bragt i Vejle Amts Folkeblad den 25. juni 2013 af undertegnede:

Onsdag den 19. juni kritiserede Hans Beck i et læserbrev i VAF, at Vejles borgmester Arne Sigtenbjerggaard ikke ville stå frem & forsvare byrådets beslutning om at lade 14 plejehjemspladser stå ubrugte. Det koster årligt Vejle kommune kr. 1 Mio. for tomme boliger på Stensvang i Bredsten. Det er klart at borgmesteren ikke vil være med til at sætte fokus på det ressourcespild, som han selv sammen med resten af byrådets partier står bag. Men Venstre prøver også at undgå at henlede opmærksomheden på deres indførelse af friplejehjem herhjemme.

Kom (2012) 130: Venstre kender fuldtud rækkevidden af ændring af blokaderetten

»Hvis udenlandske virksomheder med overenskomster ikke får den samme beskyttelse mod sympatikonflikter som danske firmaer, så kan det være i strid med retten til fri serviceudveksling og dermed ende med en sag ved EU-Domstolen,« oplyser juraprofessor og ekspert i arbejdsret Jens Kristiansen fra Københavns Universitet.

Han henviser til, at Sverige tidligere havde en lovgivning som den, Venstre og Dansk Folkeparti nu foreslår indført i Danmark. Den svenske lovgivning blev imidlertid underkendt af EU-Domstolen i 2007. Da afsagde domstolen dom i den såkaldte Laval-sag, hvor svensk fagbevægelse havde lavet en blokade mod et lettisk byggefirma. Firmaet havde en overenskomst med sig fra Letland, og ifølge domstolen skulle firmaet da nyde samme beskyttelse mod konflikter som svenske firmaer med overenskomster.

Sider

Subscribe to RSS - Eva Kjer Hansen