You are here

S-SF vil stoppe den automatiske satsregulering af overførselsindkomster

Hvis S-SF kommer til, vil de undlade at regulere overførselsindkomsterne i takt med resten af Danmarks stigende lønninger, og det vil føre til øget ulighed, vurderer socialrådgivere. V og DF anklager oppositionen for hykleri.

De fattige bliver endnu fattigere end resten af danskerne, hvis det står til Socialdemokraterne og SF. Partierne vil nemlig suspendere den automatiske regulering af overførselsindkomsterne, som normalt stiger i takt med, at lønningerne stiger generelt. Selv om der dagligt skal arbejdes 12 minutter mere ifølge S-SF’s plan og lønningerne dermed vil stige, så skal overførselsindkomsterne ikke følge trop. Det er der ikke råd til, fordi »vi er i en situation, hvor landets økonomi er dybt kriseramt,« forklarer SF’s finansordfører Ole Sohn.

På den anden fløj i oppositionen er Enhedslistens budskab entydigt afvisende.

»Vi vil selvfølgelig ikke bakke op om et forslag, der udhuler overførslerne og øger afstanden mellem folk, der er inden og uden for arbejdsmarkedet,« siger politisk ordfører, Johanne Schmidt-Nielsen.

/ S-SF-plan skaber øget ulighed (information.dk)
 

Via
[/ S og SF vil stoppe automatisk 'lønhop' (Politiken.dk)]

Dermed har S-SF overtaget regeringens lønstop fra genopretningspakken fra sidste år.

Fra Genopretningspakken 2010:

Den resterende del af kravet om direkte budgetforbedringer på i alt 24 mia. kr. udgør omkring 10½ mia. kr. Regeringen vil opnå dette ved at holde ro på en række områder de næste to år. Konkret vil der være tre tiltag:

  1. Den automatiske regulering af satser for overførsler suspenderes i 2011 og 2012.
     
  2. Den automatiske regulering af beløbsgrænser for skatter (§ 20) suspenderes i 2011 og 2012.
     
  3. Forhøjelse af indkomstgrænsen for topskat i 2011, der er aftalt i Forårspakke 2.0, udskydes i to år.

Efter 2012 vil reguleringen af satser for overførsler og indkomstskattegrænser mv. igen følge de hidtidige principper.

Tiltagene betyder samlet set, at der tilvejebringes i alt 10½ mia. kr. frem mod 2013, jf. tabel 4.

Tabel 4. Virkning på de offentlige finanser

 
Mio. kr. 2011 2012 2013
Samlet budgetforbedring 7,1 12,2 10,5
Heraf suspension af automatisk regulering af:      
- Satser for overførsler i 2011 og 2012 3,2 6,3 6,3
 - Beløbsgrænser for skatter i 2011 og 2012 mv. 3,9 5,9 4,2

 

Suspension af automatisk regulering af satser for overførsler

Suspensionen af den automatiske regulering af overførselssatserne bidrager med i alt 6,3 mia. kr. til genopretningen af den offentlige økonomi.

Den omfatter alle de ydelser, der reguleres efter principperne i satsreguleringsloven, herunder folkepension, dagpenge, efterløn, kontanthjælp, fleksydelse, og barselsdagpenge samt ydelser, der reguleres efter andre principper, herunder SU og børnefamilieydelse. Også overførsler, som fastsættes ud fra beløbsgrænser mv., herunder boligstøtte og friplads i daginstitution, omfattes af suspensionen.

Når overførslerne fastholdes i kroner fra 2010 til 2012, vil det beløb, der udbetales til fx modtagere af dagpenge i 2012, være det samme som i 2010. Ved en stigning i forbrugerpriserne på 1-2 pct. årligt vil den reale værdi af indkomstoverførslerne dermed falde med omkring 2-3 pct. fra 2010 til 2012.

/ Skattegrænser og overførsler holdes i ro (Finansministeriet - fm.dk) (19. maj 2010)
 

Jeg kan høre både Louis Pios & Aksel Larsen vende sig i gravene !

Dermed overtager S-SF igen noget fra den borgerlige regering. Men at S-SF ligefrem til føre en politik, som fører til øget ulighed er da nyt for mig.

Noget mere opsigtsvækkende er faktisk, at dermed falder grundlaget for satspuljen væk.

Hvert år går nemlig 0,3% af stigningstakten for overførselsinkomsterne over i satspuljen. Pengene derfra går til sociale & psykiatri projekter rundt omkring i landet. De svage støtter dermed andre svage.

Men når stigningen på overførsindkomster forsvinder.

Hvad så med satspuljen ?

Men tilbage står, at Socialdemokraterne & Socialistisk Folkeparti ikke længere har solidaritet med folk på overførselsinkomst.

Men det har / Enhedslisten !

Kommentarer

Den økonomiske plan fra SF og Socialdemokraterne rammer ikke de svageste danskere, der er på overførselsindkomst.

Sådan lyder det fra SF's gruppeformand og finansordfører Ole Sohn, efter Information lørdag skriver, at den fælles S-SF-plan Fair Løsning øger uligheden mellem dem, der er på overførselsindkomst og dem, der arbejder. Men det afviser Sohn blankt.

»Information har skrevet, at S-SF vil suspendere den automatiske regulering af overførselsindkomsterne. Det er ukorrekt. Reguleringen vil fortsætte fuldstændigt uændret i forhold til i dag«, siger Ole Sohn.

/ SF: Ingen forringelser for de fattigste (Politiken.dk) (8. januar 2011)

Hmm.

Ingen røg uden ild siger man jo...