You are here

Borgerforslag: Skriv under for at ophæve ghettoplanen 2018

Ophæv ghettoplanen 2018

Regeringen, Socialdemokratiet, SF & DF har vedtaget deres ghettoplan for at afvikle 15 almene boligområder i Danmark.

”Det er et angreb på det fællesskab, der har bygget gode og billige boliger til den billigst mulige husleje i mange år. Samtidigt bruger partierne bag kr. 10 Mia. fra de opsparede midler i Landsbyggefonden. Det er penge, som nuværende & tidligere lejere i hele landet har indbetalt til”. Siger Flemming Leer Jakobsen, initiativtager til Bevar Finlandsparken – Almen Modstand Vejle.

”Ghettoplanen opstiller nogle tilfældige politiske kriterier, som skal danne baggrund for markante forandringer senest i år 2030. Til dette skal der laves en udviklingsplan, der skal være ambitiøs. Hvis den ikke er det, så står folketingsflertallet klar med ekspropriation af de berørte områder.” siger Flemming Leer Jakobsen.

”Det er en fuldstændig uhørt tilgang i en tid, hvor der i mange af de berørte byer er mangel på almene boliger”, forsætter Flemming Leer Jakobsen.

”Men vi er rigtig mange, der ikke støtter denne tåbelige lov. Derfor er der oprettet et borgerforslag med krav om at ophæve politikernes ghettoplan 2018. Når den når 50.000 underskrifter skal Folketinget tage stilling til kravet om at ophæve loven. Og hvis et flertal formentlig ikke vil følge det. Så stiller vi i Almen Modstand bare et nyt forslag om at ophæve loven. Indtil det sker. Find borgerforslaget på Borgerforslag.dk Ophæv Ghettoplanen 2018”, slutter Flemming Leer Jakobsen.

Borgerforslaget er her:

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-02087
 

Via
Bevar Finlandsparken - Almen Modstand Vejle (Facebook.com)

Hvor der link til andre Almen Modstand grupper rundt om i landet.

 

Yderligere oplysninger​
Flemming Leer Jakobsen

Flemming Leer Jakobsen

Bevar Finlandsparken – Almen Modstand Vejle

initiativtager

Mobil 20 188 264