You are here

starthjælp

Starthjælpen er en reduceret ydelse, som ligger på 64,4% af kontanthjælpen for samme aldersgruppe.

Fattigdomsydelserne bliver afviklet per 1. januar 2012 - kontanthjælp til alle istedet for

Folketinget har idag vedtaget at afskaffe fattigdomsydelserne, så de nedsatte ydelser VK-regeringen indførte nu bliver afløst af almindelig kontanthjælp.

Det blev vedtaget med 58 stemmer for

& 52 stemte imod her lidt i klokken 12 i Folketingssalen.

Enhedslistens pres på regeringen var med til at sikre lige vilkår for alle.

Samtidigt bliver det også lettere at være sagsbehandler i kommunerne. 5 forskellige ydelser er nu afløst af kontanthjælpsreglerne for alle.

Det drejer sig om:

Fattigdommen fortsætter med at stige i Danmark

Fattigdommen fortsætter med at vokse i Danmark, og der er nu 346000 fattige - fraregnes studerende er der 234000 fattige i Danmark - det er en stigning på 83000 personer siden 2002, eller hvad der svarer til en stigning på 55 procent i perioden 2002-2009 - en stor del af forklaringen på, at fattigdommen er steget så meget i Danmark, skal findes i den førte fordelingspolitik.

Fattigdommen har igennem en årrække været stigende i Danmark, og de nyeste tal viser, at denne tendens er fortsat.

Mere fattigdom til kontanthjælpsmodtagere med starthjælp i 6 måneder

Personer på kontanthjælp får halveret deres indtægt i et halvt år, hvis de ikke passer et aktiveringsforløb. Deres kontanthjælp bliver nedsat til starthjælpssats som straf.

Det er en konsekvens af de sidste aftaler omkring 2020-planen, som faldt endeligt på plads i går.

Regeringen regner med at spare 88 millioner kroner om året ved skrappere straffesanktioner overfor kontanthjælpsmodtagere.

VKO har forøget fattigdommen siden 2001

VKO har gjort noget ved fattigdommen siden 2001.

De har forøget den !

Enhedslisten vil afskaffe fattigdomsydelserne som starthjælp, kontanthjælpsloftet & 450 timers reglen.

Hør Line Barfods tale på Enhedslistens Årsmøde 2011:

Sider

Subscribe to RSS - starthjælp