You are here

Grækenland

91 procent af Grækenlands gæld stammer fra europæiske storbankers lån

"220 mia. euro af de i alt 240 mia. i krisepakkerne er dog ikke gået til dovne og uvederhæftige grækere, men til at holde de mindst lige så uansvarlige private långivere skadefri med offentlige midler."

/ Er der en løsning for grækerne? (Information.dk) (11. februar 2015)

Via

EU-kommissionen bryder ILO-konventionen

NYT FRA EU-FRONTEN: EFS-rådgiver anklager EU for at bryde FN-konvention ved at kræve begrænsning af forhandlingsfriheden i medlemslande

EU-Kommissionen, EUs centralbank ECB og den internationale valutafond IMF har brudt den internationale FN-konvention om arbejdstagerrettigheder - ILO-konventionen.

Monsantos Bt MON810 findes i ufødte børn i strid med forudsætning for godkendelse

Forskerne frygter, at gravide kvinders fostre kan få allergi og misdannelser af Bt-giften, som er overført til dem fra kød, æg eller mælk fra dyr, der er fodret med det gensplejsede foder.

Enhedslistens fødevareordfører, Per Clausen, minder om, at alle godkendelser af gmo til foder sker under forudsætning af, at det netop ikke efterfølgende kan genfindes hos mennesker.

- Derfor må fødevareministeren genoverveje godkendelsesprocedurerne for gmo til foder, siger han.

Halvdelen i beskæftigelse kan sagtens finansiere velfærdsstaten

Analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd offentliggjort idag viser, at Danmark ligger nummer 5 i andelen i beskæftigelse i hele Europa:

Internationale sammenligninger viser, at når man ser på andelen af befolkningen, der er i beskæftigelse, så er Danmark placeret i toppen. Derimod ser det værre ud, når man kigger på årlige arbejdstimer per beskæftigede i Danmark. Her ligger vi langt nede af listen.

Under sloganet ”Dyr efterløn eller varig velfærd” fra Venstres kampagne om at afskaffe efterlønnen, fremgår det, at det i dag kun er halvdelen af alle danskere, der er i arbejde.

Sammenligner man andelen af personer på arbejdsmarkedet i Danmark med andre lande, viser det sig imidlertid, at Danmark faktisk ligger helt i top med hensyn til den andel af befolkningen, der er i beskæftigelse.

Sider

Subscribe to RSS - Grækenland