You are here

Luxembourg

Monsantos Bt MON810 findes i ufødte børn i strid med forudsætning for godkendelse

Forskerne frygter, at gravide kvinders fostre kan få allergi og misdannelser af Bt-giften, som er overført til dem fra kød, æg eller mælk fra dyr, der er fodret med det gensplejsede foder.

Enhedslistens fødevareordfører, Per Clausen, minder om, at alle godkendelser af gmo til foder sker under forudsætning af, at det netop ikke efterfølgende kan genfindes hos mennesker.

- Derfor må fødevareministeren genoverveje godkendelsesprocedurerne for gmo til foder, siger han.

Luxemburg dømt af EF-domstolen

Folkebevægelsen Mod EU skriver en pressemeddelelse den 19. juni 2008:

MEP Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen mod EU kræver at Fogh rejser social dumping på Rådsmødet

EU-kommissionen har trukket Luxembourg i retten for, at stille hindringer i vejen for den frie udveksling af tjenesteydelser. Kommissionen mener, at Luxembourg stiller for høje krav til udenlandske virksomheder når landet bl.a. kræver, at udstationerede arbejder skal have lige løn for lige arbejde. EF-domstolen har givet Kommissionen medhold og fastslår, at afvigelser fra princippet om den frie udveksling af tjenesteydelser "ikke kan fastlægges ensidigt af medlemsstaterne".

EU-dom rammer arbejdsmarkedet

Enhedslisten skrev igår:

Endnu en dom angriber det enkelte EU-lands mulighed for at fastsætte løn og arbejdsvilkår på arbejdsmarkedet. EF-domstolen kendte i dag Luxembourgs lovgivning i strid med EUs regler, når det gælder beskyttelse af arbejdere.

Dommen kommer samtidig med, at der er EU-topmøde, hvor lederne af de forskellige EU-lande skal diskutere konsekvenserne af Irlands rungende nej til Lissabon-traktaten. Et nej hvis årsag blandt andet skal findes i modstanden mod brugen af underbetalt arbejdskraft fra Østeuropa. 

Subscribe to RSS - Luxembourg