You are here

besparelser

besparelser

Efterlønnen er selvfinansieret !

Når du ser en politiker snakke om de store omkostninger for staten ved efterløn, så skal du lige huske at vedkommende ikke fortæller hele sandheden !

Efterlønnen bliver nemlig helt finansieret af de ansatte på arbejdsmarkedet igennem de 8 % skat fra arbejdsmarkedsbidraget !

Det var en artikel i Arbejderen igår, som fangede min opmærksomhed.

Afskaffelsen af efterlønnen er ikke nødvendig

Igår kom statsminister Lars Løkke Rasmussen med den udmelding om, at efterlønnen skal afskaffes for dem under 45 år.

Han siger, at der ikke er råd til at opretholde efterlønnen.

Nej, det er klart med den politik som han har været med til at gennemføre de sidste 9 år.

Ufinansierede skattelettelser har lavet et kæmpe hul i statskassen. De rige egoister er blevet belønnet for deres troskab mod Venstre, Konservative & DF med penge.

Sct. Hans vil fyre 146 medarbejdere og nedlægge 85 sengepladser i psykiatrien

Lukning af Vesthospitalet og Region Hovedstadens planer om at satse mere på ambulant behandling betyder, at 146 fuldtidsstillinger på det psykiatriske center Sct. Hans i Roskilde forsvinder.

Centerchefen på Sct. Hans, Bo Andersen, siger til Ritzau, at 115 medarbejdere vil blive afskediget i løbet af oktober, mens 31 afskediges til juni 2011.

Til 1. januar nedlægges 40 sengepladser, mens 45 pladser nedlægges midt i 2011.

Region Hovedstaden skal spare 38 millioner kroner på området.

Du betaler for Danske Banks kapitalindskud fra staten med mindre dagpenge og børnepenge (genopretningsplan 2010)

Sider

Subscribe to RSS - besparelser