You are here

Region Hovedstaden

Regionerne købte for kr. 61,8 Mia. i 2013 hos private leverandører

Lidt over halvdelen af regionernes udgifter går til de private.

Konkret 55,3 procent ud af det samlede regionale regnskab på kr. 111,6 Mia.

Af de samlede udgifter udgør lønninger kr. 55,5 Mia. til de ansatte.

Sygehusene har sparet en milliard kroner på 2012 regnskaberne

De danske sygehuse har øget antallet af behandlinger og samtidig sparet en milliard kroner i 2012.

Regionerne har brugt en milliard kroner mindre end forventet på at drive de danske sygehuse i år, samtidig med at antallet af behandlinger er steget, og patienternes ventetid er faldet.

Det viser en opgørelse over regionernes forventede regnskab på sundhedsområdet, som Danske Regioner har udarbejdet, skriver Politiken.

OECD: Syv milliarder mindre brugt på sundhed fra 2009 til 2010 passer ikke med regionernes regnskab

Udgifterne til det danske sundhedsvæsen er faldet med omkring syv milliarder kroner fra 2009 til 2010, viser de senest offentliggjorte tal fra OECD.

Det svarer til et fald fra 11,5 til 11,1 procent af bruttonationalproduktet. Det skriver Politiken søndag.

OECD's tal viser da også, at Danmark er et af de lande, der har sparet allermest på sundhedsudgifterne fra 2009 til 2010. De eneste lande, der har oplevet et mere brat fald i sundhedsudgifterne, er kriselande som Grækenland, Portugal og Irland.

Fald i psykiatri sengepladser på 11 procent på landsplan fra 2007 til 2012

Folketingets rigsrevisor har idag udgivet følgende:

3.072 senge i psykiatrien i 2007
til
2.745 senge i psykiatrien i 2012

Tabel 2 viser, at antallet af normerede sengepladser til voksne psykiatriske patienter er faldende i perioden 2007-2012. Samlet set for regionerne er der tale om et fald fra 3.072 sengepladser i 2007 til 2.745 sengepladser den 1. januar 2012. Det er et fald på i alt 327 sengepladser, svarende til 11 %. Faldet skyldes primært reduktioner i Region Hovedstaden.

Sider

Subscribe to RSS - Region Hovedstaden