You are here

Efterlønnen er selvfinansieret !

Når du ser en politiker snakke om de store omkostninger for staten ved efterløn, så skal du lige huske at vedkommende ikke fortæller hele sandheden !

Efterlønnen bliver nemlig helt finansieret af de ansatte på arbejdsmarkedet igennem de 8 % skat fra arbejdsmarkedsbidraget !

Det var en artikel i Arbejderen igår, som fangede min opmærksomhed.

Lønmodtagerne betaler selv efterlønnen gennem efterlønsbidrag, a-kassekontingent og arbejdsmarkedsbidrag. Fingrene væk, siger fællestillidsmand.

Vi betaler selv for efterlønnen. Dels gennem efterlønsbidraget på 447 kroner om måneden, dels gennem vores a-kassekontingent og dels gennem arbejdsmarkedsbidraget, som betales af alle lønmodtagere.

Det viser en gennemgang af efterlønnens historie, som Arbejderen har foretaget.

– Det er uanstændigt og usmageligt, at regeringen nu vil afskaffe efterlønnen. Selvfølgelig er der råd til den. Vi har selv betalt, siger Palle Nissen til Arbejderen. Han er fællestillidsmand for de københavnske skraldemænd.

/ Vi betaler selv efterlønnen (Arbejderen.dk) (5. januar 2011)

&

/ Efterløn er brugerbetalt (Arbejderen.dk) (22. november 2005)
 

Lars Løkke Rasmussen siger, at efterlønnen koster Kr. 16 Mia. om året.

For det første koster efterlønnen 16 milliarder kroner hvert år. Det svarer til udgifterne til 240.000 folkeskoleelever eller 40.000 plejeboliger eller mere end tre nye supersygehuse. Om året! Hvert år!

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 (Stm.dk) (1. januar 2011)

I 2011 giver AMBI'en Kr. 81,5 Mia !

Se mere her fra forslag til Finansloven 2011:
/ Forslag til finanslov for 2011 (Anm.) - 38.11.02 (oes-cs.dk)

Når selve efterlønnen er selvfinansieret ligger årsagen til de borgerliges angreb på efterlønnen et helt andet sted.

Nemlig i undergravning af velfærden herhjemme.

Jeg har især lagt mærke til, at visse Venstre folk med statsministeren i front har snakket om solidaritet.

Men den eneste solidaritet som de fleste borgerlige har er med deres egen pengepung !

Arbejdsmarkedsbidraget er blevet ændret i 2007 & senest i 2009:

Ved gennemførelsen af lavere skat på arbejde i 2007 blev arbejdsmarkedsbidraget ændret, således at bidraget nu blev en almindelig indkomstskat.

Før var arbejdsmarkedsbidraget øremærket til finansiering af beskæftigelsesformål og var hermed et socialt bidrag, som efter EU-reglerne kun kunne opkræves af personer, der er undergivet dansk social sikringslovgivning. Denne øremærkning blev fjernet, og arbejdsmarkedsbidraget blev en almindelig skat.

/ L 196 - Forslag til lov om arbejdsmarkedsbidrag - resumé (Skm.dk) (22. april 2009)

Arbejdsmarkedsbidraget er idag altså ikke længere øremærket, men indtægterne fra den ligger langt over efterlønsudgifterne.

AMBIen gik i Arbejdsmarkedsfonden, som blandt andet betalte for:

Det finansierer Arbejdsmarkedsfonden:
Arbejdsløshedsdagpenge, efterløn, overgangsydelse, aktiv beskæftigelsesindsats, arbejdsmarkedsuddannelse, uddannelsesorlov, åben uddannelse og voksenuddannelse, efteruddannelse, syge- og barselsdagpenge, børnepasningsorlov, førtidspension (dog ikke kommunernes udgifter), revalidering mv.

/ Efterløn er brugerbetalt (Arbejderen.dk) (22. november 2005)

Bevar velfærden.

Giv de borgerlige klø.

Stem på liste Ø !