You are here

besparelser

besparelser

Større behov for socialpsykiatrien fremover i Vejle kommune

Læserbrev af Flemming Leer Jakobsen, SIND Vejle:

Vejle kommune har igen i år bebudet besparelser inden for socialpsykiatrien som følge af regeringens nulvækst til kommunen. Væresteder, bosted & beskæftigelsestiltag for psykisk syge er i søgelyset.

Forvaltningen skriver endda i forslaget til sammenlægning af Værestedet Huset & Café Himmelblå, at der kan forventes tilbagefald på grund af mindre åbningstid begge steder.

SFs medlemmer i EU-parlamentet stemte igår for dele af Europagten

Stik imod SFs holdning om euroen hjemme i Danmark stemte SFs 2 medlemmer Margrethe Auken & Emilie Turunen igår for 2 dele af europagten i EU-parlamentet.

Det drejer sig om en forordning om forebyggelse og korrektion af makroøkonomiske ubalancer.

De stemte også for et forslag til Rådets direktiv om krav til medlemsstaternes budgetrammer (KOM(2010)0523 - C7-0397/2010 - 2010/0277(NLE)). s. 30 i den danske udgave af den vedtagne tekst den 23. juni 2011.

Skolesvømning: 12 procent af kommunerne tilbyder ikke svømmeundervisning

Pressemeddelelse fra Dansk Idræts-Forbund:

12 procent af landets kommuner tilbyder ikke alle elever svømmeundervisning, og yderligere otte procent overvejer at spare skolesvømningen væk. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil undersøge, om svømmeklubberne kan overtage skolesvømningen og lære børnene at svømme.

Fattigdommen fortsætter med at stige i Danmark

Fattigdommen fortsætter med at vokse i Danmark, og der er nu 346000 fattige - fraregnes studerende er der 234000 fattige i Danmark - det er en stigning på 83000 personer siden 2002, eller hvad der svarer til en stigning på 55 procent i perioden 2002-2009 - en stor del af forklaringen på, at fattigdommen er steget så meget i Danmark, skal findes i den førte fordelingspolitik.

Fattigdommen har igennem en årrække været stigende i Danmark, og de nyeste tal viser, at denne tendens er fortsat.

Sider

Subscribe to RSS - besparelser