You are here

besparelser

besparelser

Velfærdsstater i EU klarer sig bedst i krisen

DR P1 Orientering den 9. januar 2013:

En række EU-lande er fanget i en nedadgående økonomisk spiral med faldende omsætning, voksende arbejdsløshed og faldende indtægter. Andre, som Danmark, klarer sig indtil videre meget godt - takket være bedre fungerende arbejdsmarkeder og velfærdssystemer.

Sygehusene har sparet en milliard kroner på 2012 regnskaberne

De danske sygehuse har øget antallet af behandlinger og samtidig sparet en milliard kroner i 2012.

Regionerne har brugt en milliard kroner mindre end forventet på at drive de danske sygehuse i år, samtidig med at antallet af behandlinger er steget, og patienternes ventetid er faldet.

Det viser en opgørelse over regionernes forventede regnskab på sundhedsområdet, som Danske Regioner har udarbejdet, skriver Politiken.

Den økonomiske teori bag EUs nedskæringspolitik indeholdt en regnefejl

Det akademiske grundlag for hastig gældsreduktion – Europas valgte krisestyringsredskab – smuldrer. Endnu en markant analyse er blevet miskrediteret. ’Der er ikke megen videnskabelig opbakning til den nuværende strategi tilbage,’ siger eksperter. Men ingen forventer en kursændring i EU.

Alt skulle gøres for at undgå, at et lands gæld oversteg 90 procent i forhold til BNP, for derefter ville landets vækst styrtdykke, havde de to tidligere IMF-økonomer påvist i deres analyse fra 2010.

Nordisk velfærdsmodel kan gøre Europa konkurrencedygtig

Hvis de europæiske lande ikke formår at omstille deres velfærdsstater efter nordisk forbillede, vil det gå ud over konkurrenceevnen og væksten, konkluderer ny rapport fra Policy Network og Institute for Policy Policy Research (IPPR).

Den nordiske velfærdsmodel – med markante investeringer i familieserviceydelser, uddannelse og færdigheder – bør danne forbillede for reformer af velfærdsstaterne andre steder i EU, hvis kontinentet skal kunne klare sig i fremtidens globale konkurrence.

Sider

Subscribe to RSS - besparelser