You are here

Skattereform 2009

Også kaldet for forårspakken 2.0 af VK-regeringen.

Fogh: Skattestoppet & skattelettelser har tømt skattekassen for Kr. 257 Mia. fra 2002 - 2010

Økonom Henrik Herløv Lund har opgjort det samlede tab af Danmarks bekendtskab med VK-regeringens skattestop samt skattelettelser siden 2002 til 2010 med støtte fra Dansk Folkeantiparti til Kr. 257 Mia.

Se tabel på side 3 i denne pdf, som åbner i nyt vindue: / 2020 - plan: Vi har ikke råd til (EJENDOMSVÆRDI)SKATTESTOPPET ! (henrikherloevlund.dk) (8. maj 2011)

Nyt psykiatrisygehus Vejle: Hastværk er lastværk, Arne

Læserbrev bragt i Vejle Amts Folkeblad/Horsens Folkeblad den 27. januar 2012:

Vejles borgmester Arne Sigtenbjerggaard har travlt med at få bygget region Syddanmarks forslag om et nyt psykiatrisygehus betalt af private midler i et Offentlig Privat Partnerskab (OPP) i VAF den 23. januar 2012. Men mon ikke borgmesteren først skal afvente den undersøgelse den nuværende regering vil lave om, hvor det kan betale sig at indgå OPP projekter ?

Fattigdommen fortsætter med at stige i Danmark

Fattigdommen fortsætter med at vokse i Danmark, og der er nu 346000 fattige - fraregnes studerende er der 234000 fattige i Danmark - det er en stigning på 83000 personer siden 2002, eller hvad der svarer til en stigning på 55 procent i perioden 2002-2009 - en stor del af forklaringen på, at fattigdommen er steget så meget i Danmark, skal findes i den førte fordelingspolitik.

Fattigdommen har igennem en årrække været stigende i Danmark, og de nyeste tal viser, at denne tendens er fortsat.

1896 lærerstillinger nedlægges i det kommende skoleår per 1. august 2011

85 kommuner nedlægger 1.896 lærerstillinger i det kommende skoleår. I 84 pct. af kommunerne skyldes stillingsnedlæggelserne besparelser på skoleområdet

Som følge af stillingsnedlæggelserne forventes 581 lærere at blive afskediget. Det er over dobbelt så mange afskedigelser end der var forventet i januar måned.

I de kommuner hvor man nedlægger flest stillinger, nedlægger man hvad der svarer til 10-16 pct. af lærerstillingerne.

Sider

Subscribe to RSS - Skattereform 2009