You are here

skattestop

Konsekvenserne af Anders Fogh Rasmussen regeringens skattestop, som sætter en stop for skattestigning.

Selvfølgelig støtter Socialdemokraterne & DF kommuneaftale 2016

Det kommer ikke som en overraskelse for mig, at Socialdemokraterne vil støtte kommuneaftalen 2015.

/ S og R redder Venstre: Kommuneaftale er så godt som i hus (DR Online)

Noget som mange ikke lagde særlig meget mærke til under valgkampen var, at både Socialdemokraterne & DF støtter et skattestop frem til 2025:

Ankestyrelsen har nedsat sagsbehandlingstiden i 2014 for klagesager bl.a. om dagpenge & handicappede

"Omkring 70.000 danskere har en sag i Ankestyrelsen i år. Styrelsen, der er landets øverste klageinstans, har længe været plaget af langsommelig sagsbehandling, men nu er der godt nyt til dem, der har klaget over for eksempel sygedagpenge, kontanthjælp eller en handicapydelse.

Styrelsen har nedbragt antallet af uafsluttede kommunale sager fra ca. 22.000 i starten af 2014 til ca. 12.000 her ved udgangen af 2014."

Revolution, ja tak.

Læsebrev sendt den 2. august 2012 til Vejle Amts Folkeblad / Horsens Folkeblad:

Den 25. juli 2012 havde Niels Poulsen (NP) fra Venstre i Fredericia et kritisk indlæg om Enhedslisten her i V.A.F. Denne gang kalder han Enhedslisten for ekstreme. Det er vi på ingen måde.

Der er idag 2 veje i dansk politik. De andre partiers inden for den nuværende kapitalistiske markedsøkonomi & så Enhedslistens i en socialistisk velfærdsstat, hvor der ikke skal være sociale kontrolforanstaltninger som med aktivering. En aktivering som reelt er udøvelsen af magt med henblik på at holde store dele af befolkningen i et stramt jerngreb. Det er en måde at holde ro på bagsmækken på & sikre arbejde for store dele af ansatte i den offentlige sektor. Men det er en negativ social fødekæde, som ikke er til fordel for de mennesker som fanges i den i generationer. Der bruges mange midler, som fastholder status quo. Det mener vi i Enhedslisten kan gøres meget bedre.

Fogh: Skattestoppet & skattelettelser har tømt skattekassen for Kr. 257 Mia. fra 2002 - 2010

Økonom Henrik Herløv Lund har opgjort det samlede tab af Danmarks bekendtskab med VK-regeringens skattestop samt skattelettelser siden 2002 til 2010 med støtte fra Dansk Folkeantiparti til Kr. 257 Mia.

Se tabel på side 3 i denne pdf, som åbner i nyt vindue: / 2020 - plan: Vi har ikke råd til (EJENDOMSVÆRDI)SKATTESTOPPET ! (henrikherloevlund.dk) (8. maj 2011)

Sider

Subscribe to RSS - skattestop