You are here

aktivering

Staten har kr. 10 Mia. i overskud på arbejdsmarkeds overførselsindkomster hvert år

"Siden 1994 har alle i arbejde også betalt et særligt arbejdsmarkedsbidrag på otte procent af bruttolønnen - en fælles brugerbetaling, der går til at dække udgifterne til den såkaldt arbejdsmarkedsrelaterede forsørgelse - dagpenge, syge- og barselsdagpenge, efterløn, revalidering, fleksjob , aktivering - og fra 1998 også udgifterne til førtidspension."

Kommuner misbruger løntilskudordning i udbredt grad

Ifølge tal fra Det Fælleskommunale Løndatakontor er antallet af ordinært ansatte i kommuner og regioner faldet fra 589.000 i 2011 til 573.000 (fuldtidsstillinger) i 2012. I samme periode er antallet af ledige i løntilskud i kommuner og regioner vokset fra 19.000 til 19.500.

Rådighed: Danmarks statistik lyver om tal for dovne kontanthjælpsmodtagere

DR P1 Orientering den 17. januar 2012:

Danmarks Statistik gik midt i december måned ind og skar igennem i diskussionen om, hvorvidt arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere reelt vil ha' et job eller ej.

"Omkring en tredjedel står ikke til rådighed ifølge deres egne svar". Det skrev landets rigsstatistiker i en kronik i Jyllandsposten.

Ingen videnskabelig dækning for at aktivering af syge hjælper dem tilbage på arbejdsmarkedet

Der er Ingen evidens for at det hjælper psykisk syge at sende dem i aktvering !

Jesper Tynell:

Det spiller også en rolle, at man fra centralt hold gør gældende at tesen om aktivering af syge vil få dem hurtigere tilbage i arbejde på forhånd er underbygget af eksisterende videnskabelige resultater.

Også selvom det er svært at få øje på hvilke forklarer hun.

Nina Holm Vohnsen:

Sider

Subscribe to RSS - aktivering