You are here

Sct. Hans vil fyre 146 medarbejdere og nedlægge 85 sengepladser i psykiatrien

Lukning af Vesthospitalet og Region Hovedstadens planer om at satse mere på ambulant behandling betyder, at 146 fuldtidsstillinger på det psykiatriske center Sct. Hans i Roskilde forsvinder.

Centerchefen på Sct. Hans, Bo Andersen, siger til Ritzau, at 115 medarbejdere vil blive afskediget i løbet af oktober, mens 31 afskediges til juni 2011.

Til 1. januar nedlægges 40 sengepladser, mens 45 pladser nedlægges midt i 2011.

Region Hovedstaden skal spare 38 millioner kroner på området.

/ Sct. Hans vil fyre 146 medarbejdere (DR Online) (24. september 2010)

Region Hovedstaden har ingen konkret plan for den ambulante behandling af den gruppe af psykisk syge. Men det bliver da også meeget lettere, når der fyres 146 medarbejdere inden for området... :o !

Regionerne kan ikke selv udskrive skat, men får pengene fra staten & regeringen vil ikke betale. Ansvaret er Bertel Haarders, men han er sidst set på vild flugt væk fra det. Psykiatrien har fået flere penge, men det er bare ikke nok til at følge med udviklingen inden for området !

Ved at spare på psykiatrien holder man godt gang i / Den negative sociale fødekæde

Istedet for behandling skaber man med stor sandsynlighed retspsykiatriske patienter.

Men det skaber jo arbejde for sociale medarbejdere, politi & domstole.

Det er jo godt for væksten & BNP'et i det danske samfund.

Men ikke så godt for mennesker.

Nåh, synderen er også i stor stil: skattestoppet.

Jeg håber bare, at dem der har fået del i skattestoppet husker dette. Især hvis de kommer i kontakt med psykiatrien for eftertiden i region hovedstaden.

For uden skat, ingen velfærd.

Det er faktisk ret simpelt.