You are here

EU ministerrådet

EU ministerrådet er den underlige konstruktion, som er de udøvende i hjemlandene men den sidste stopklods eller godkender lovgivning for alle EU-landene. I EU er ministrene altså lovgivere.

SFs medlemmer i EU-parlamentet stemte igår for dele af Europagten

Stik imod SFs holdning om euroen hjemme i Danmark stemte SFs 2 medlemmer Margrethe Auken & Emilie Turunen igår for 2 dele af europagten i EU-parlamentet.

Det drejer sig om en forordning om forebyggelse og korrektion af makroøkonomiske ubalancer.

De stemte også for et forslag til Rådets direktiv om krav til medlemsstaternes budgetrammer (KOM(2010)0523 - C7-0397/2010 - 2010/0277(NLE)). s. 30 i den danske udgave af den vedtagne tekst den 23. juni 2011.

EU-domstolen tilsidesætter indskrænkende eu-direktiver

DR P1 Orientering den 24. marts 2011:

EU-domstolens indflydelse har stået højt på den politiske dagsorden, siden domstolen for to uger siden afsagde dom i den såkaldte Zambrano-sag og dermed endnu en gang udvidede den kreds af personer, der skal have opholdstilladelse i Danmark efter EU-retten.

Tidligere integrationsminister, Venstres Birthe Rønn Hornbech udtalte i denne uge, at EU-domstolens afgørelser efterhånden er en trussel mod det danske velfærdssystem.

Lissabontraktaten skal prøves ved domstolene

Idag gav Højesteret de 35 sagsøgere & det ukendte antal støttesagsøgere (inkl. mig) ret i, at de har en retlig interesse i at få undersøgt om Lissabontraktaten skulle have været sendt ud til folkeafstemning før dens ikrafttrædelse d. 9. december 2009.

Det handler om at få undersøgt om der med Lissabonsagen blev overgivet suverænitet eller beslutninger fra Folketinget til EUs institutioner.

Tysk traktat-ratifikation kræver lovændringer grundet EU passerellen

Folkebevægelsen Mod EU skrev igår:

af Ditte Staun, talsperson for Folkebevægelsen Mod EU:

Tyskland har ikke og kan ikke godkende Lissabon-traktaten på det nuværende juridiske grundlag. Det konstaterede den tyske forfatningsdomstol Karlsruhe tirsdag den 30. juni. Hvis ikke traktaten skal være i strid med den tyske forfatning og tysk demokrati, så skal der vedtages en ny og væsentligt strammere tiltrædelseslov, som forfatningsdomstolen har rejst en række krav til.

Forfatningsdomstolen peger bl.a. på, at den nuværende tiltrædelseslov er for svag på spørgsmålet om den såkaldte passerelle-bestemmelse, hvor EUs ledere ved enstemmighed kan flytte et politikområde fra enstemmighedsafgørelser til flertalsafgørelser.

Sider

Subscribe to RSS - EU ministerrådet