You are here

økonomisk apartheid

Fattigdommen fortsætter med at stige i Danmark

Fattigdommen fortsætter med at vokse i Danmark, og der er nu 346000 fattige - fraregnes studerende er der 234000 fattige i Danmark - det er en stigning på 83000 personer siden 2002, eller hvad der svarer til en stigning på 55 procent i perioden 2002-2009 - en stor del af forklaringen på, at fattigdommen er steget så meget i Danmark, skal findes i den førte fordelingspolitik.

Fattigdommen har igennem en årrække været stigende i Danmark, og de nyeste tal viser, at denne tendens er fortsat.

225-timersregel kan være i strid med flere FN-konventioner

Med regeringens nye 225-timersregel vil 1.500 familier være i risiko for at miste kontanthjælpen. Hidtil har 95 pct. af de ramte været født uden for Danmark, og derfor kan reglen være i strid med både FN's diskriminationsforbud og Børnekonventionen, lyder advarslen.

Danmark risikerer at bryde FN’s racediskriminationsforbud, hvis regeringens nye 225-timersregel bliver gennemført i sin nuværende form, lyder advarslen fra Institut for Menneskerettigheder.

Fattigdommen vokser i ghettoområder

Antallet af »fattige« i belastede byområder som Tingbjerg i København, Vollsmose i Odense og Gellerup i Århus er trods løfter og handlingsplaner vokset de seneste år.

Fattigdom i ghettoer i vækst (Berlingske.dk) (1. maj 2010)

Via
[DR Online]

Læs analysen her på Arbejderbevægelsens Erhvervsråd:

Fattigdom: 300-timers reglen har klippet hul i det sociale sikkerhedsnet

Med 300-timers reglen, som nu er skærpet til en 450-timers regel, har man klippet et gevaldigt hul i det sociale sikkerhedsnet. Omkring en femtedel af de ramte i 2007 levede i forvejen et liv i fattigdom. Dermed fratages en marginaliseret gruppe med meget få økonomiske midler deres forsørgelsesgrundlag.

Sider

Subscribe to RSS - økonomisk apartheid