You are here

Folkebevægelsen Mod EU

Folkebevægelsen Mod EU har et medlem af EU-parlamentet. Søren Søndergaard.

Folkebevægelsen Mod EU bekæmper social dumping inden for luftfart

- Kan vi sætte sikkerheden for de 800 millioner passagerer, som årligt flyver i Europa på spil, af hensyn til konkurrencen? Kan Europa håndtere situationen eller skal piraterne også vinde det slag?

Folkebevægelsen Mod EU sætter stopper for misbrug af EU midler til udflytning af arbejdspladser

Rina Ronja Kari, medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen Mod EUEt flertal i EU's parlament pålægger Kommissionen at undersøge misbrug af EU-støtte til udflytning af job.

Det har tilsyneladende vakt stor opstandelse i EU, at danske virksomheder er blevet afsløret i at modtage millionstøtte fra EU til job, de har flyttet til Polen.

Torsdag (den 3. april 2014, flj) vedtog et flertal i EU-Parlamentet, at EU's millionprojekter skal undersøges for misbrug af EU's millioner til udflytning.

Det skete, da den danske EU-parlamentariker Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU torsdag fik flertal for to forslag, der skal stoppe misbrug. Alene Polen har de seneste seks år uddelt 500 milliarder kroner fra EU.

- Det er vigtigt, at vi får stoppet, at EU-midler anvendes til udflytning af arbejdspladser, siger Rina Ronja Kari.

Folkebevægelsens forslag for net-neutralitet blev vedtaget af EU-parlamentet den 3. april 2014

PRESSEMEDDELELSE fra Folkebevægelsen Mod EU den 3. april 2014:

 - Det er en sejr for alle, der ønsker et frit internet, fremfor et internet, hvor forbrugerne kun har adgang til de internettjenester, som telegiganterne mener, de kan tjene penge på, siger Rina Ronja Kari, MEP for Folkebevægelsen mod EU

EU-parlamentet stemmer den 3. april om en pakke nye regler, som skal skabe et sammenhængende EU-marked for al elektronisk kommunikation.

Folkebevægelsen Mod EU til uddele 1 million aviser i 2014

- Vi har besluttet at udgive vores valgavis i én milllion eksemplarer. Det er det største oplag, som jeg kan huske Folkebevægelsen nogensinde har fået trykt. Ved sidste valg (i 2009, flj) fik vi "kun" trykt 600.000 valgaviser.

Det store oplag ved dette valg er udtryk for, at vi vil rykke endnu mere massivt ud. Og komitéerne er med: Eksempelvis har Nordylland bestilt 100.000 aviser, som de vil husstandsomdele, fortæller Lave Knud Broch fra Folkebevægelsen Mod EU.

Sider

Subscribe to RSS - Folkebevægelsen Mod EU