You are here

Socialistisk Folkeparti (SF)

Socialistisk Folkeparti blev grundlagt af Aksel Larsen efter at han blev ekskluderet af DKP i 1958. Bliver også bare benævnt SF.

Urealistiske mål i regeringens førtidspensionsreform

DR P1 Orientering den 29. februar 2012:

De unge under 40 år skal i stedet for tilbydes for eksempel den lavere kontanthjælp. Sådan lyder hovedbudskabet i regeringens udspil til en kommende førtidspensionsreform.

Og så alligevel ikke helt. Dem, der er så syge, at de af helt indlysende grunde ikke kan arbejde, skal stadig have ret til førtidspension.

Måske lægger regeringen ligefrem op til, at andre langtidsyge, der i dag ikke modtager en krone, i fremtiden ska' ha' ret til flere og ikke færre penge.

Om reformen ender med at blive en ren spareøvelse, eller reelt også bliver en håndsrækning til for eksempel psykisk syge og nedslidte, bliver afgjort i de kommende politiske forhandlinger.

Ikke råd til efterløn - men råd til at hjælpe Euroen med 40 Mia. kroner

Den nuværende regering ser ud til at gå med til at forringe efterlønnen med Kr. 15 Mia., fordi der er et flertal i Folketinget uden om regeringen for at indføre forringelserne.

Så jeg tabte da både mund & gjorde store øjne igår aftes, da jeg så nyheden om at Helle Thorning-Schmidt indirekte igennem Nationalbanken vil tilføre Kr. 40 Mia. til IMF. (Den Internationale Valutafond).

Eu-topmøde 9. december 2011: Six-pack forslagene får først effekt om 1 til 2 års tid

DR P1 Orientering den 1. december 2011:

Der er 10 dage tilbage til EU-topmødet den 9. december, og de 10 dage er skæbnesvangre for det europæiske samarbejde. Det er nemlig ifølge flere iagttagere absolut sidste chance hvis EU fortsat skal have et euro-samarbejde, som vi kender det i dag.

Orienterings EU-analytiker Lisbeth Kirk var i studiet og fortalte om bestræbelserne på at løse krisen.

Af Louise Puck og Marianne Skovlund.

SFs medlemmer i EU-parlamentet stemte igår for dele af Europagten

Stik imod SFs holdning om euroen hjemme i Danmark stemte SFs 2 medlemmer Margrethe Auken & Emilie Turunen igår for 2 dele af europagten i EU-parlamentet.

Det drejer sig om en forordning om forebyggelse og korrektion af makroøkonomiske ubalancer.

De stemte også for et forslag til Rådets direktiv om krav til medlemsstaternes budgetrammer (KOM(2010)0523 - C7-0397/2010 - 2010/0277(NLE)). s. 30 i den danske udgave af den vedtagne tekst den 23. juni 2011.

Sider

Subscribe to RSS - Socialistisk Folkeparti (SF)