You are here

Socialistisk Folkeparti (SF)

Socialistisk Folkeparti blev grundlagt af Aksel Larsen efter at han blev ekskluderet af DKP i 1958. Bliver også bare benævnt SF.

Hykleri om inklusion fra Lone Myrhøj, Pernille Moesby Laursen, Birgitte Vind, Martin Jensen & Torben Elsig-Pedersen

Flemming Leer Jakobsen kandidat for Enhedslisten til Vejle byråd har opdaget udbredt hykleri blandt genopstillede medlemmer af Vejle byråd:

I Enhedslisten Vejle bakkede vi lærerne op under lockouten & viste vores solidaritet med deres arbejdskamp, da de demonstrerede foran regionshuset under konflikten. Det skete med uddeling af en folder til støtte for deres kamp.

Samtidigt har jeg opdaget hykleri fra medlemmer af Vejle byråd.

Koldings borgmester Jørn Pedersen afskaffer spørgetid ved 9 minutters byrådsmøde

Da en borger i Kolding kommune ville stille byrådet spørgsmål om vindmøller i Kolding kommune besluttede Venstre borgmester Jørn Pedersen egenhændigt at afskaffe spørgetiden efter at have talt med SFs spidskandidat Lis Ravn Ebbesen om det.

Begrundelsen er at borgeren, som er Enhedslistens spidskandidat Benny Dall ikke "skulle misbruge" spørgetiden som politisk platform.

Finanslovsaftale for 2013 indgået med Enhedslisten

Tabel 1
Fuldt finansieret finanslov for 2013

Aftaler indgået imellem Enhedslisten & Regeringen. (Fundet på side 18 i presseresumer. Se henvisning nederst).

Jeg har indtil videre fundet én fejl for Flere fleksjob i oversigten. Tallet er for finansåret 2014 & ikke 2013 !

Tallet for punkt 5 herunder om "Det grønne område" er muligvis også sat for lavt.

Sidenummer hvor andet ikke er nævnt er fra presseresume af 11. november 2012.

  Mio. Kr.
1. Uddannelse med forsørgelse 480
2. Flere fleksjob (Fejl i oversigten s. 18, tallet 160 Mio. er for 2014 & ikke 2013 !) 195
3. Akutjob, akutpakke social dumping og øvrige beskæftigelsesinitiativer 516
4. Afgifts- og konkurrencepakke med afskaffelse af fedt- og sukkerafgift mv. 2.370
5. Det grønne område 600
 Styrket miljø og grønne arbejdspladser (side 8) Endnu en fejl eller hvad ? 624
6. Udlændinge og udsatte grupper 418
7. Kulturområdet og øvrige initiativer 120
Nye initiativer i alt 4.699

Satspuljen: Regeringens overlevelse afgøres af Liberal Alliance & Dansk Folkeparti i finansloven 2013

Efter det overraskende forløb omkring skattereformen, som skal vedtages inden den 15. september 2012 hersker der nu tvivl om dens holdbarhed efter 2012.

Skattereformen er nemlig ikke bindende for forligspartierne & alle partier i Folketinget kan være med til at ændre i indholdet. Det betyder, at ingen af partierne bag skattereformen 2012 har vetoret over for ændring.

Sider

Subscribe to RSS - Socialistisk Folkeparti (SF)