You are here

EU-Domstolen (EF-domstolen)

EU-Domstolen er den øverste domstol - også for Danmark på de områder, hvor Danmark i lighed med andre EU-lande har overladt suverænitet til EU. Den afgør tvivlsspørgsmål og fortolker EU-lovgivningen. Domstolene i Danmark skal spørge EF-domstolen i sager inden for EU-lovgivningen.

EU domstolen stopper tysk lokal lov om mindsteløn for tjenesteydelser udført i et andet EU land

EUfagligt.dk skrev den 25. september 2014:

"Sagen handler om et udbud, som bystyret i Dortmund havde lavet, om digitalisering af dokumenter fra byens plan- og bygningskontor. Dortmund stillede, som loven kræver, krav om mindstelønnen i udbuddet. Men firmaet, der vandt kontrakten, klagede til ”Voldgiftsretten for offentlige indkøb”, kravet, fordi de havde tænkt sig at få arbejdet lavet hos en underleverandør i Polen.

(...)

Se & Hør: Foregår der lovlig amerikansk overvågning af danske statsborgere ?

Karen Hækkerup,

"Der er ikke grund til at tro, at der foregår ulovlig amerikansk overvågning...."

Svar på / NSA samråd den 29. april 2014 (Ft.dk)

DR P1 Orientering den 5. maj 2014:

Den amerikanske whistleblower Edward Snowden er gået ind i den danske debat om overvågning og blander sig nu i Se og Hør-skandalen.

120 dages reglen: Handicapkonvention giver 2 HK-medlemmer medhold ved EU-domstolen

HK har via Sø- og Handelsretten fået EU-domstolen til at afsige en såkaldt præjudiciel afgørelse, som giver forbundet medhold i, at det er forskelsbehandling at fyre mennesker med handicap efter den såkaldte 120-dages regel, fordi sygedagene skyldes deres funktionsnedsættelse.

Enhedslisten vil have dansk Lavallov efterset

Enhedslisten vil have Beskæftigelsesministeren til at sikre, at den danske lov om overenskomster med udstationerende firmaer overholder internationale konventioner.

En ekspertkomite i FN’s arbejdsorganisation, ILO har netop underkendt Sveriges såkaldte Lavallov. Loven begrænser de svenske fagforeningers muligheder for at konflikte for svenske overenskomster med udenlandske firmaer, som arbejder med udstationerede arbejdere i landet.

Sider

Subscribe to RSS - EU-Domstolen (EF-domstolen)