You are here

Mette Frederiksen

Mette Frederiksen. MF, Beskæftigelsesminister siden 15. september 2011. Næstformand hos Socialdemokraterne.

Arbejdsmarkedsydelse kan også være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter

SIND Vejle skrev den 29. oktober 2014:

"I et svar fra tidligere beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (A) til Enhedslistens Finn Sørensen (Ø) den 30. juli 2014 bekræfter hun, at folk på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse også kan være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34.

Enhedslisten tvang lovændring om stop for at modregne efterbetaling i kontanthjælp & uddannelsesydelse igennem

Allerede tilbage i august 2013 lovede beskæfigelsesminister Mette Frederiksen i et svar til Enhedslistens Finn Sørensen (MF) at få sine embedsmænd til at kigge på det.

"Jeg har bedt mine embedsmænd om at undersøge problemstillingen, så området bliver fuldt belyst, herunder de økonomiske konsekvenser."

Efterbetaling: Enhedslisten tvinger Mette Frederiksen til lovændring om modregning i kontanthjælpen

Uddannelsesydelse: 2 sagsbehandlere og kommunalbestyrelse politianmeldt

Jeg er faldet over dette blogindlæg på Avisen.dk:

Straffelovens §150:
”§ 150. Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, misbruger sin stilling til at tvinge nogen til at gøre, tåle eller undlade noget, straffes han med fængsel indtil 3 år.”

Sider

Subscribe to RSS - Mette Frederiksen