You are here

Servicelovens §100 (før §84)

Merudgiftsbestemmelsen for voksne med fysisk/psykisk nedsat funktionsevne i Serviceloven

120 velfærdsydelser er måske truet af EU rettens forrang for dansk lovgivning

Jeg tror desværre ikke, at det kun er et tilfælde at flere af disse 120 velfærdsydelser er nævnt i en embedsmandsrapport samtidigt er blevet "reformramt".

Folkeskolen, førtidspension & fleksjob, kontanthjælp & SU var alle områder, der i rapporten kunne blive udsat for EU pres !

Udvalget blev nedsat af den daværende VK-regering som led i aftale om finansloven for 2011.

Merudgifter: Socialministeren kender Vejle-model med krav om dokumentation ulovlig

Annette Vilhemsen opfordrer handicappede, der føler sig snydt, til at klage over kommunen.

Vejle Kommune er galt på den i sin måde at udregne tilskud til omkring 250 af kommunens handicappede.

Handicappede skal have dækket merudgifter

Borgere med nedsat funktionsevne skal igen have ret til penge, der kan dække merudgifter, de har i forbindelse med deres handicap. Det siger velfærdsminister Karen Jespersen, der er klar med et nyt lovforslag.

Handicappede skal have dækket merudgifter (DR Online) (25. september 2008)

sociale rettigheder: Myndighederne skal give konkrete årsager

Om sagsbehandlingsreglerne for kontakt med de kommunale sagsbehandlere / socialrådgivere som kontanthjælpsmodtagere og andre har. F.eks. pensionister, førtidspensionister, fleksjobbere oa. Konkret er det rettigheder, som gælder som det siges, når det drejer sig om afgørelser fra de kommunen i økonomiske spørgsmål for den enkelte.

Man kan også kalde dem for rettigheder for kontanthjælps- og bistandsmodtagere eller kontanthjælpsrettigheder.

Sider

Subscribe to RSS - Servicelovens §100 (før §84)