You are here

Stine Brix

Stine Brix, medlem af Folketinget for Enhedslisten siden 2011. Gruppeformand, sundheds-, psykiatri-, erhvervs & it-ordfører.

Regionerne købte for kr. 61,8 Mia. i 2013 hos private leverandører

Lidt over halvdelen af regionernes udgifter går til de private.

Konkret 55,3 procent ud af det samlede regionale regnskab på kr. 111,6 Mia.

Af de samlede udgifter udgør lønninger kr. 55,5 Mia. til de ansatte.

Handicaprådet i Vejle tvinger Vejle byråd til genvurdering af kommunal madordning til handicappede

Formanden for Handicaprådet & Danske Handicaporganisationer (DH) Vejle Peter Skov Jørgensen har fået medhold over Vejle kommunes ulovlige serviceforringelse:

/ Byrådet i Vejle erkender ulovligheder (Muskelsvindfonden.dk) (15. maj 2014)

En afgørelse på hans egen klagesag til Ankestyrelsen fik Vejle byråd til at tage sagen af byrådsmødet onsdag den 14. maj 2014. Medlem af byrådet for SF Lone Myrhøj havde ellers begæret den på dagsordenen.

Derudover er der også klaget til tilsynsrådet ved Statsforvaltningen over den samme ulovlige serviceforringelse. Denne er endnu ikke afgjort.

Et enigt voksenudvalg i Vejle kommune godkendte den 24. marts 2014 forvaltningens ulovlige serviceforringelse. Den betød at handicappede over 30 år skulle bruge den kommunale madordning istedet for at få bevilget hjælp til indkøb & madlavning i handicaphjælper ordningen (BPA).

Formand for Handicaprådet i Vejle Peter Skov Jørgensen stillede igår spørgsmål om Vejle kommunes afslag på hjælp til madlavning

Danske Handicaporganisationer (DH) Vejles formand & formand for Handicaprådet i Vejle Peter Skov Jørgensen stillede igår spørgsmål til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) forud for byrådsmødet i Vejle kommune.

Vejle kommune giver nemlig ikke mulighed for at handicaphjælperne må lave mad for brugerne.

Det er istrid med lovgivningen siger vi i DH Vejle. Men det mener forvaltningen & et flertal af byrådet ikke at det er.

Merudgifter: Socialministeren kender Vejle-model med krav om dokumentation ulovlig

Annette Vilhemsen opfordrer handicappede, der føler sig snydt, til at klage over kommunen.

Vejle Kommune er galt på den i sin måde at udregne tilskud til omkring 250 af kommunens handicappede.

Sider

Subscribe to RSS - Stine Brix