You are here

Staten har kr. 10 Mia. i overskud på arbejdsmarkeds overførselsindkomster hvert år

"Siden 1994 har alle i arbejde også betalt et særligt arbejdsmarkedsbidrag på otte procent af bruttolønnen - en fælles brugerbetaling, der går til at dække udgifterne til den såkaldt arbejdsmarkedsrelaterede forsørgelse - dagpenge, syge- og barselsdagpenge, efterløn, revalidering, fleksjob , aktivering - og fra 1998 også udgifterne til førtidspension."

/ Staten tjener på overførselsindkomster (Arbejderen.dk) (2. december 2014)

I realiteten er det en afledt effekt, af at samtlige partier med undtagelse af Enhedslisten går ind for konkurrencestaten.

Der skal være overskud på dig i statsbudgettet.

Virksomheden Danmark.

Men det har jo ikke noget med velfærd at gøre.

Men det viser jo også, at der er råd til at ændre dagpengereformen.

Det kræver bare, at der er flere end Enhedslisten der går ind for det.

Men hvor pokker bliver de penge af ?

Spred information !

FlemmingLeer
Denmarkonline.dk