You are here

Skattereform 2012

Skattereform 2012 blev indgået 22. juni 2012 imellem Helle Thorning-Schmidt regeringen (Socialdemokraterne, SF & Radikale venstre) plus Venstre & det Konservative Folkeparti.

Satspuljen: Regeringens overlevelse afgøres af Liberal Alliance & Dansk Folkeparti i finansloven 2013

Efter det overraskende forløb omkring skattereformen, som skal vedtages inden den 15. september 2012 hersker der nu tvivl om dens holdbarhed efter 2012.

Skattereformen er nemlig ikke bindende for forligspartierne & alle partier i Folketinget kan være med til at ændre i indholdet. Det betyder, at ingen af partierne bag skattereformen 2012 har vetoret over for ændring.

Socialdemokraterne i Aalborg forsøger at råbe partitoppen op

Efterskrift, lørdag den 30. juni 2012

Vi måtte fredag den 22. juni om aftenen, med beklagelse erfare at regeringen indgik forlig med Venstre og Konservative, om den nye skattereform. En reform der indeholder flere gode og rigtige elementer, set med socialdemokratiske øjne. Men som desværre alligevel ender med at vende den tunge ende nedad, alene af den grund at den er socialt skæv.

Straksbeskatning - Enhedslistens forslag

Læserbrev i Vejle Amts Folkeblad / Horsens Folkeblad den 3. juli 2012 af undertegnede:

Med forliget om skattereformen uden om Enhedslisten viser det sig, at Helle Thorning regeringen (plus V & K) faktisk har taget et af Enhedslistens tidligere forslag til finanslov & gjort det til sin egen politik. Det drejer sig om fremskyndet pensionsbeskatning – også kaldet straksbeskatning. Kapitalpensioner kan til næste år beskattes med 37,3 procent her & nu mod 40 procent ved udbetalingen.

Sider

Subscribe to RSS - Skattereform 2012