You are here

dagpenge

Vejle: Folkehøring om finansloven - Regeringen bør skifte spor

Pressemeddelelse fra Enhedslisten Vejle den 27. august 2012:
Enhedslisten Vejle ser med stor bekymring på den udviklingen indenfor dagpengeområdet.

Enhedslisten Vejle er forundret over at forløbet omkring dagpengeforhandlingerne ikke har været præget at en større grad af dialog. De mange som står til at miste dagpengene 1. januar 2013 bør være en førsteprioritet.

Skattereformen 2012 tager fra de fattige og giver til de rige

I forhold til regeringens udspil til skattereform 2012 er der idag aftalt følgende imellem Helle Thorning-Schmidt regeringen (Socialdemokraterne, SF & Radikale Venstre) samt Venstre & det konservative folkeparti:

Parterne er enige om følgende justeringer i forhold regeringens udspil fra maj 2012:

38581 i løntilskudsjob i det offentlige i 2011

38.581 var i offentligt løntilskud i 2011. Beskæftigelsesministeriet undersøger, om de mange ledige i løntilskud er til grin eller gavn.

Langt de fleste - eller nærmere betegnet 32.352 personer, var i løntilskud i kommunen. De får kun dagpenge i perioden.

Det er 6.100 flere i løntilskudsjob end i 2010.

Lavere sociale ydelser giver lavere lønninger

DR P1 Orientering den 16. december 2011:

Mennesker med de aller dårligst lønnede job får ikke mange hundrede kroner mere om måneden i hånden, når de går på arbejde, i forhold til hvad de samlet set får i sociale ydelser, hvis de bliver arbejdsløse.

Det faktum har de senere måneder optaget den offentlige debat om fattigdom og overførselsindkomsternes størrelse.

Sider

Subscribe to RSS - dagpenge