You are here

Lavere sociale ydelser giver lavere lønninger

DR P1 Orientering den 16. december 2011:

Mennesker med de aller dårligst lønnede job får ikke mange hundrede kroner mere om måneden i hånden, når de går på arbejde, i forhold til hvad de samlet set får i sociale ydelser, hvis de bliver arbejdsløse.

Det faktum har de senere måneder optaget den offentlige debat om fattigdom og overførselsindkomsternes størrelse.

Men selv, hvis et flertal i Folketinget valgte at sænke f.eks. kontanthjælpen, så ville det på sigt ikke gøre de økonomiske fordele ved at arbejde større. Lavere sociale ydelser er nemlig med til at trække lønningerne på arbejdsmarkedet ned.

Det forklarer økonom og forskningschef ved Rockwoolfondens Forskningsenhed, Torben Tranæs, der har beskæftiget sig med sammenhængen mellem det sociale sikkerhedsnet og de laveste lønninger for forskellige grupper.

Af Jesper Tynell

Hør indslaget her på:

/ Lavere sociale ydelser giver lavere lønninger (DR Online) (16. december 2011)

Men giver lavere lønninger også lavere leveomkostninger ?

Stopper det inflationen, som udhuler købekraften ?

At fastholde en stor del af befolkningen på et overlevelsesniveau, hvor de ikke har råd til andet end lige at holde skindet på næsen er ikke udtryk for en medmenneskelig holdning. Det er en nedgøring af den enkelte, hvor den enkelte i markedsøkonomien bliver reduceret til en møtrik i et produktionsapperat.

Men samtidigt er fastholdelse af mennesker på et overlevelsesniveau jo også med til at holde folk fra at deltage i demokratiet. Det har de nemlig ikke overskud til med en daglig kamp for at få mad & sikre deres eventuelle børn de bedste vilkår.

Hvis tendensen holder ved Vejles største valgsted - DGI-Huset, så kommer valgdeltagelsen desværre under de 50 % ved kommunalvalget i 2013.

Det er jo helt sikkert også en faktor, som den tidligere borgerlige regering har haft med ved indførelsen af fattigdomsydelserne. For valgdeltagelsen hos deres vælgere er stort set uændret. Det giver jo større magt til deres vælgere, som også lever af den negative sociale fødekæde.

Fattigdomsydelserne bliver jo heldigvis afskaffet ved vedtagelsen af finansloven for 2012 efter pres fra Enhedslisten.

Sociale ydelser skal være til at overleve på & så skal de mennesker, som i årevis er på kontanthjælp hjælpes. De skal hjælpes, så de bliver istand til enten at blive selvhjulpen eller kommer videre med deres liv.

/ Den negative sociale fødekæde skal brydes, så den uofficielle disciplin i at smadre menneskers liv stoppes. Socialrådgivere, politifolk, fængselsbetjente, pædagoger, lærere & lægere tjener til deres indkomst ved at en stor del af befolkningen bliver fastholdt i fødekæden. Klassekampen er ikke et overstået kapitel.

Istedet skal det bedste frem i den enkelte. Ikke for samfundets skyld.

Men for at genskabe livsglæden, så den enkelte ikke forsumper i druk, stofmisbrug & det, der er værre.

Læs mere om:

/ Hvad er fattigdomsydelserne ? (Denmarkonline.dk) (16. december 2010)

Spred Glæde !

Hvor svært kan det være ?