You are here

dagpenge

Private jobfirmaer tre-dobler overskuddet

Fra 2007 til 2009 har firmaer, der leverer kurser og aktivering af ledige til landets kommuner, øget deres overskud fra 25 millioner til 77 millioner kroner, viser en gennemgang af 21 jobfirmaers regnskaber.

Samtidig har branchen været genstand for massiv kritik af meningsløs aktivering og spild af de lediges tid. Både politikere og eksperter efterlyser kontrol på området.

Genoptjening af dagpengeretten forhøjes fra 26 uger til 52 uger inden for 3 år

Onsdag d. 16. juni 2010 førstebehandler Folketinget VKOs forslag om at gøre det sværere for langtidsarbejdsløse at genoptjene dagpenge-retten. Ren ideologi, siger FOA-konsulent.

I dag skal man præstere 26 ugers arbejde inden for en periode på tre år for at genvinde dagpengeretten. Den harmoniseres efter lovforslaget op til de 52 uger, som nyindmeldt i kassen i dag skal fremvise for at få dagpenge.

160.300 arbejdsløse i Danmark, når aktiverede m.v. medregnes. Hvis de ikke medregnes er arbejdsløsheden 114.300.

Politisk lydhørhed for forskelsbehandling af psykisk syge veteraner

En artikelserie i Information om at tidligere udsendte soldaters bliver ladt i stikken sætter sig spor rent politisk:

34-årige Michael er en af de krigsveteraner, der har levet på hjælp af private støtter. Københavns Kommune har sendt ham til alt fra Mændenes Hjem til et psykiatrisk værested for misbrugere og har nu frataget ham kontanthjælpen for anden gang. Kun på grund af Soldaterlegatet er Michael ikke blevet smidt ud af sin lejlighed igen.

»Han bliver mødt med mistro og betragtet som en bums, der bare skal tage sig sammen. Man fokuserer udelukkende på det negative, og derfor skaber systemet bare flere tabere, som det er indrettet i dag,« mener Vivi Jensen.

Tvivlsomme dagpengebesparelser i genopretningspakken 2010

DR P1 Orientering d. 1. juni 2010:

En halvering af dagpengeperioden vil få 13.000 flere i arbejde og samlet set spare det offentlige 3 mia. kroner om året. Det vurderer regeringen - og regner på den måde med at finde en stor del af de penge, der mangler i de offentlige budgetter.

Men ser man nærmere på de beregninger, der ligger til grund for planen, så er der ingen garanti for, at det er tilfældet.

Tværtimod hviler en del af beregningerne på tal, som ikke uden videre kan overføres på den nuværende situation. Samlet set forventer regeringen, at en halvering af dagpengeperioden på den måde vil spare det offentlige for tre milliarder kroner årligt.

Sider

Subscribe to RSS - dagpenge