You are here

Skattereformen 2012 tager fra de fattige og giver til de rige

I forhold til regeringens udspil til skattereform 2012 er der idag aftalt følgende imellem Helle Thorning-Schmidt regeringen (Socialdemokraterne, SF & Radikale Venstre) samt Venstre & det konservative folkeparti:

Parterne er enige om følgende justeringer i forhold regeringens udspil fra maj 2012:

  •  Nedsættelsen af rentefradraget for store renteudgifter udgår. Parterne er i den forbindelseenige om, at ejendomsværdiskatten og skatteværdien af rentefradraget fastholdes svarende til gældende lovgivning frem til 2020.
  • Omlægningen fra folkepensionens grundbeløb til pensionstillæg udgår.
  • Overførselsindkomster mindrereguleres med 5,1 pct. som i udspillet, men reguleringen flyttes til perioden 2016-2023.
  • Folkepensionister får samme forøgelse af topskattegrænsen som andre skattepligtige.
  • Besparelser mv. på 2,7 mia. kr. (forsvar) og 1 mia. kr. (EU-bidrag) inddrages som en del af finansieringen af aftalen.

Læs mere om fakta om udspillet fra HTS regeringen fra maj 2012 her:
/ Fakta om Skattereformen (Enhedslisten.dk)

Som led i HTS forslag til 2020 plan skal den offentlige vækst i Danmark i årene fremover ligge på 0,8 procent.

Til sammenligning var væksten i det offentlige forbrug fra 2002 - 2010:

1,7 procent. (efter input-metoden)

/ Offentlig produktion & vækst Nr. 505 fra Danmarks Statistik (dst.dk) [PDF]

Via
[/ Offentlig produktion & produktivitet (Dst.dk)]

Fra 2009 - 2012 sparede 94 ud af 98 kommuner på de såkaldte serviceudgifter til socialt udsatte, psykisk syge, handicappede & folkeskolerne.

/ Kommuner har sparet på serviceudgifter fra 2009 - 2012 (Denmarkonline.dk)

Det var i en tid med en offentlig vækst på 1,7 procent.

Så prøv at forestil dig, hvad det betyder med en offentlig vækst på kun 0,8 procent !

Med denne "skattereform" betaler folk på overførselsindkomst fra 2016 med en lavere udvikling i ydelserne på et niveau svarende til prisudvilklingen omkring 2 års forsinkelse. Idag følger overførselsindkomster næsten med lønudviklingen på arbejdsmarkedet (med undtagelse af et beløb, som går til / satspuljen).

Samtidigt gives der Kr. 14 Mia. i skattelettelser til de rige egoister.

Af dem er Kr. 7 Mia. rene skattelettelser.

Via
[/ Historisk bred skatteaftale (Fm.dk)]

Se skattesatser & fradrag her:
/ 2012-skattereformen - information (Skm.dk) (13. september 2012)

Fra 2001 til 2011 fik de rige egoister igennem skattestop & skattelettelser ialt Kr. 257 Mia. uddelt.

/ Fogh: Skattestoppet & skattelettelser har tømt skattekassen for Kr. 257 Mia. fra 2002 - 2010 (Denmarkonline.dk)

& så har jeg ikke engang nævnt de ialt 5 bankpakker, som hele Folketinget med undtagelse af Enhedslisten har givet i støtte til bankerne med skattekroner.

SF & Socialdemokraterne er fra den 22. juni 2012 kun sociale af navn - ikke af gavn !

Vil du finde dig i dette svineri ?

Kommentarer

Vil bare lige tilføje at nu er jeg da ikke i tvivl om at jeg skal stemme på enhedslisten... Det er det værste svineri jeg længe har set og at socialdemokraterne ligger sådan en gang lort frem .De burde jo være der for de svage i samfundet :o( vh heidi

Hej Heidi,

Nu skal man jo bedømme folk ud fra deres handlinger.

Socialdemokraterne & SF har godt nok fjernet fattigdomsydelserne sammen med Enhedslisten. Men at de finder penge hos folk på overførelsesindkomster til at betale skattelettelser til de velstillede viser, at A & SF mere tænker på deres stærke kernevælgere.

De tænker på dem i villakvartererne, så de ikke risikerer at skræmme dem væk.

Taberne bliver den gruppe af mennesker på overførelsesindkomster, som ikke har overskud til at råbe op. Eller som giver op på forhånd, fordi de tror at de ikke kan ændre noget.

Men det kan de.

800.000 mennesker her i Danmark kan gøre en forskel & en ganske betydelig en endda.

I fællesskabet kan der gøres op med den stigende kynisme, som denne skattereform er udtryk for.

De skal sige fra.

De skal protestere.

& meget gerne ved at demonstrere.

For der sker ikke nogen forandring ved at man sidder & ser passivt til.

Sidst men ikke mindst kunne man jo også melde sig ind i Enhedslisten for aktiv at vise sin støtte.

For Enhedslisten kan ikke med 8000 medlemmer selv løfte opgaven med at presse denne asociale regering.