You are here

Vejle: Folkehøring om finansloven - Regeringen bør skifte spor

Pressemeddelelse fra Enhedslisten Vejle den 27. august 2012:
Enhedslisten Vejle ser med stor bekymring på den udviklingen indenfor dagpengeområdet.

Enhedslisten Vejle er forundret over at forløbet omkring dagpengeforhandlingerne ikke har været præget at en større grad af dialog. De mange som står til at miste dagpengene 1. januar 2013 bør være en førsteprioritet.

Enhedslisten Vejle håber på trods af meget hårde og markante udmeldinger fra De radikale, at dagpengeområdet forsat er et emne der kan diskuteres, fri for hårde og dialogknusende udmeldinger.

Enhedslisten Vejle vil gerne påpege, at hvis Socialdemokraterne & SF ønsker det. Så kan der findes en løsning, der redder tusinder af familier fra økonomisk ruin.

Enhedslisten Vejle ønsker uddannelse og jobgaranti til alle, der er ved at falde for tidsgrænsen i dagpengesystemet under forhandlingerne til finansloven.

Samtidigt vil Enhedslisten Vejle gerne invitere til Folkehøring om finansloven, lørdag den 1. september 2012 kl. 13 - 15 på Rådhustorvet i Vejle. Der er et stort behov for at finde en anden økonomisk prioritering end den som skattereformen 2012 sætter med omfordeling fra overførelsesindkomster til de velstillede i form af skattelettelser.

Alle forslag til finansloven bliver videreformidlet til Enhedslistens hovedbestyrelse & folketingsgruppe. Det vil danne et vigtigt grundlag for det videre arbejde.

Det bliver også sendt videre til medlemmerne af Enhedslisten. Det bliver ikke glemt efter den 1. september 2012.

Enhedslisten lytter gerne.

Så mød op & hjælp regeringen med at skifte spor. Lørdag den 1. september 2012 på Rådhustorvet i Vejle kl. 13 – 15.

Yderligere informationer:

Flemming Leer Jakobsen

kontaktperson, Enhedslisten Vejle

Mobil 20 188 264
http://Vejle.Enhedslisten.dk

Fællesskab skaber forandring.

Inviter dine venner via denne Facebook begivenhed:
/ Folkehøring Vejle om finansloven ´13 - Regeringen bør skifte spor (Facebook.com)

På forhånd tak.

Fundet her:
/ Folkehøring - Regeringen bør skifte spor (Vejle.Enhedslisten.dk) (27. august 2012)