You are here

Ulla Tørnæs

Ulla Tørnæs, MF'er for Venstre. Arbejdsmarkedsordfører & tidl. Udviklingsminister frem til februar 2010.

500.000 arbejdspladser er ikke afhængig af EUs indre marked

Det passer ikke når flere politikere & debattører fortæller, at 500.000 arbejdspladser er afhængig af Danmarks medlemsskab af EUs indre marked.

Det er blevet fremført af blandt andet Jeppe Kofod, Ulla Tørnes & Bendt Bendtsen.

Eksporten vil også være der, når vi engang forhåbentligt melder os ud af EU.

Vi dør ikke af sult.

Kom (2012) 130: Venstre kender fuldtud rækkevidden af ændring af blokaderetten

»Hvis udenlandske virksomheder med overenskomster ikke får den samme beskyttelse mod sympatikonflikter som danske firmaer, så kan det være i strid med retten til fri serviceudveksling og dermed ende med en sag ved EU-Domstolen,« oplyser juraprofessor og ekspert i arbejdsret Jens Kristiansen fra Københavns Universitet.

Han henviser til, at Sverige tidligere havde en lovgivning som den, Venstre og Dansk Folkeparti nu foreslår indført i Danmark. Den svenske lovgivning blev imidlertid underkendt af EU-Domstolen i 2007. Da afsagde domstolen dom i den såkaldte Laval-sag, hvor svensk fagbevægelse havde lavet en blokade mod et lettisk byggefirma. Firmaet havde en overenskomst med sig fra Letland, og ifølge domstolen skulle firmaet da nyde samme beskyttelse mod konflikter som svenske firmaer med overenskomster.

Velfærdsstaten knager: Forudsigelig aktivering af folk på sygedagpenge

Da formanden for Folketingets arbejdsmarkedsudvalg Helle Sjelle (C) stod frem i TV2 Nyhederne fredag d. 16. juli 2010 & var overrasket aktivering af syge heriblandt kræftramte handler det i høj grad om, at regeringspartierne har sat kikkerten for det blinde øje.

De økonomiske trængte kommuner blev beskyldt for kassetænkning.

Tilbage i 2008 skrev Dansk Socialrådgiverforeningen forud for ændringen af sygedagpengereglerne, som Claus Hjort Frederiksen gennemførte dette:

Fattigdom: 300-timers reglen har klippet hul i det sociale sikkerhedsnet

Med 300-timers reglen, som nu er skærpet til en 450-timers regel, har man klippet et gevaldigt hul i det sociale sikkerhedsnet. Omkring en femtedel af de ramte i 2007 levede i forvejen et liv i fattigdom. Dermed fratages en marginaliseret gruppe med meget få økonomiske midler deres forsørgelsesgrundlag.

Sider

Subscribe to RSS - Ulla Tørnæs