You are here

Velfærdsstaten knager: Forudsigelig aktivering af folk på sygedagpenge

Da formanden for Folketingets arbejdsmarkedsudvalg Helle Sjelle (C) stod frem i TV2 Nyhederne fredag d. 16. juli 2010 & var overrasket aktivering af syge heriblandt kræftramte handler det i høj grad om, at regeringspartierne har sat kikkerten for det blinde øje.

De økonomiske trængte kommuner blev beskyldt for kassetænkning.

Tilbage i 2008 skrev Dansk Socialrådgiverforeningen forud for ændringen af sygedagpengereglerne, som Claus Hjort Frederiksen gennemførte dette:

"Man kan for eksempel læse i planen, at kommunens refusion fra staten bliver nedsat fra 50 til 35 procent, hvis ikke den sygemeldte efter fire uger enten er delvis raskmeldt eller i et såkaldt aktivt tilbud.

Det vil betyde, at jobcentret bliver nødt til at indkalde alle sygemeldte efter fire uger til en personlig samtale."

Omtalt her d. 12. juni 2008:

/ Sygefravær: Handlingsplan mangler regelforenkling

Det er altså regeringen selv, der har hovedansvaret for aktiveringen af de syge !

På papiret skal udgiften til sygedagpenge nedsættes, selvom om de syge ikke er raske.

Her en omtale fra d. 10. juni 2008:

/ Nu skal du gå på arbejde, selvom du er syg

Arbejdsmarkedsordfører Ulla Tørnæs (V) meldte sig også i "hyle"koret i TV2 Nyhederne i fredags.

Se indslaget her:

/ Aktiveringen skal gentænktes (Nyhederne.tv2.dk) (16. juli 2010)

Men allerede før handlingsplanen blev gennemført blev kræftsyge kontaktet af jobcentrene. Her er en omtale om en kræftsyg, der blev kontaktet i marts 2008 fra Berlingske Business d. 2. juli 2008:

/ Kræftsyge kimes ned af jobcentre

Så der er intet nyt i TV2 Nyhedernes indslag.

Man kan håbe, at det er varmen der er årsagen i den manglende hukommelse politisk & pressemæssigt.

Men jeg tvivler...

Det er en udspekuleret kalkule fra regeringens side om at sætte kommunerne under pres både økonomisk & politisk.

Politisk går aktiveringen ud over kommunerne, som udadtil står for skud for regeringens politik.

Istedet for at se det åbenlyse.

Nemlig at skattestoppet skaber øgede modsætningsforhold imellem de forskellige sociale gruppe. De velhavende bliver belønnet for deres egocentrerede opbakning til regeringen.

Resultatet er nedbrydningen af velfærdsstaten stille & roligt, hvor tiltroen til det offentlige undergraves.

Minimalstaten var ikke Anders Foghs politiske vildskud.

Det var hans mål. Dækket af spin har han systematisk udhulet & undergravet velfærdsstaten.

Men hvis de stærke ikke kan få dækket deres behov via den offentlige finansierede skattemodel på grund af mindre skatteindtægter, så finder de andre veje til at få dem dækket.

Heriblandt øget selvforsikringer & øget brug af private ordninger som privathospitalter & børneinstitutioner, -skoler.

Taberne bliver de udsatte & svage grupper, da de stærke grupper får mindre kontakt til dem i deres dagligdag.

Dermed bliver der mindre forståelse for andre sociale gruppers behov & mindre accept af at skulle bidrage igennem skatten til at opretholde velfærden.

Men de stærke grupper skal skrive sig bag øret, at de offentlige finansierede sociale velfærdsydelser også har et andet mål.

Nemlig at sikre ro på bagsmækken.

Kommentarer

Det er svært at vurdere, hvornår fremgangsmåden har været den helt rigtige i Danmark. Da økonomien og velfærden var sit højeste, var der så få arbejdsløse, at man ikke "gad" at presse dem til arbejde - for der var jo så få, der skulle jagtes. Nu hvor økonomien og velfærden nok er på det laveste niveau gennem sidste mange årtier, presses selv syge, hvor en masse raske og arbejdsvillige er ledige?! Det er grotesk og absolut ikke en gennemtænkt strategi.

Hej William,

Tak for din kommentar.

Aktivering har foregået i mange år blandt kontanthjælpsmodtagere også i opgangsperioden frem til 2008. Det nye var at modtagere af sygedagpengemodtagere kom i søgelyset tilbage i 2008 i begyndelsen af finanskrisen.

Det er grotesk, men som jeg skriver tidligere i indlægget så har regeringen bevidst ignoreret dette. Selvfølgelig skal folk hjælpes tilbage til arbejdsmarkedet, men det må & skal kunne gøre på en mere nænsom måde end det regeringen satte igang.

Desværre fortsætter tendensen mod nedbrydningen af velfærden.

Dagpengeperioden er nu nedsat til 2 år med virkning fra 1. juli i år.

lyder det fuldstændigt åndsvagt når man så høre Inger Støjberg stå og beklage kommunernes kassetænkning.

Jeg mindes da mere end en gang at man har hørt div regeringspartier og andre også for den sags skyld sige fra ft talerstol at man skal have antallet af flekser , syge og ftp ned og at en af de bedste måder at få det på er at skrue på refusions skruen ...

Så i det de giver 65 % refusion for aktivering af syge og 35 for dem der ikke er i aktivering , så lægger de selv op til at man ude i kommunerne køre kasse tænkning og det kan ikke komme bag på dem, for det er jo netop hensigten med det ..

Men når så de mest vanvittige historier kommer ud så sidder de og skyder på de kommunalt ansatte og kommunerne og beskylder dem for at lade økonomi gå forud for logisk tænkning samt menneskelighed, men i virkeligheden er det jo sådan at hvis kommunen sætter menneskelighed over kassetænkning (som feks en der går til begravelse) så kan de i sidste ende miste hele refusionen på det , da kommunen så ikke overholder vanvittige retningslinjer fra regeringen...

Så kasse tænkning det er skam regeringens politik , ram kommunen på pengepungen og lad de ledige og syge være dem der betaler regningen også selv om det i nogen tilfælde kan blive med deres liv ...