You are here

Friplejehjem

Friplejehjemspladser blev indført af VK-regeringen med støtte fra DF i 2007.

Der findes både friplejehjem med offentlig tilskud såvel som friplejehjem uden offentlige tilskud.

Usikkerhed om takst nedsættelser for kommunerne til tvungen betaling for ophold på friplejehjem

DR P1 Oritentering den 8. september 2014:

Det fremgår af et notat om evaluering af lov om friplejeboliger, som Folketinget netop har modtaget. Til gengæld er det mere tvivlsomt, om regeringen imødekommer kommunernes ønsker om at gøre det billigere.

Medvirkende: Ole Helby Petersen, lektor ved Roskilde Universitet og forsker i konkurrenceudsættelse af offentlige serviceydelser:

Af: Jesper Tynell

14 procent af friplejehjemspladser ligger i Vejle kommune

På landsplan er der indtil videre 480 beboere i friplejeboliger, men rundt i landet er der givet tilsagn om 1.244 yderligere.

/ Minister vil stoppe overbetaling af plejehjem (Politiken.dk) (20. december 2013)

Problemet er, at en plads på de private friplejehjem koster over 100.000 kroner mere end en kommunal plejehjemsplads.

Friplejehjem: Spildsvang på Stensvang i Bredsten

Læsebrev bragt i Vejle Amts Folkeblad den 25. juni 2013 af undertegnede:

Onsdag den 19. juni kritiserede Hans Beck i et læserbrev i VAF, at Vejles borgmester Arne Sigtenbjerggaard ikke ville stå frem & forsvare byrådets beslutning om at lade 14 plejehjemspladser stå ubrugte. Det koster årligt Vejle kommune kr. 1 Mio. for tomme boliger på Stensvang i Bredsten. Det er klart at borgmesteren ikke vil være med til at sætte fokus på det ressourcespild, som han selv sammen med resten af byrådets partier står bag. Men Venstre prøver også at undgå at henlede opmærksomheden på deres indførelse af friplejehjem herhjemme.

Gadbjerg: Gøgeungen Meta Marie friplejehjem

Læserbrev af mig i Vejle Amts Folkeblad den 10. juni 2013:

Et af de oversete liberalistiske tiltag fra Anders Fogh Rasmussens tid har vi i år stiftet bekendtskab med i Vejle kommune. Det er Meta Marie friplejehjemmet i Gadbjerg. Vejle kommune er forpligtet til at betale for ældres plads på Meta Marie friplejehjemmet fra budgettet. Men prisen for hver plads på Meta Marie er 1,8 gang større end en kommunal plejehjemsplads i Vejle kommune. Reelt betyder det nedlæggelse af næsten 2 fuldtids plejehjemspladser i Vejle kommune for hver friplejehjemsplads.

Meta Marie er dermed en gøgeunge, som fjerner penge fra plejehjemspladser i kommunal regi. Enhedslisten er stærkt imod dette & finansiering via kommunale budgetter skal fjernes. I bedste fald helt. Enten ved et at tilbyde at overtage eksisterende friplejehjem uden kompensation eller ved at reducere den kommunale medfinansiering ned til krone for krone.

En anden måde er, at fjerne muligheden for at eksisterende friplejehjem kan få lov til at udvide ved tilbygning. Vi har nok udfordringer med at sikre plads & hjælp til de flere ældre medborgere, som igennem et langt liv har bidraget til velfærden igennem skat.

Vi behøver ikke være så idiotiske at udhule de kommunale budgetter ved, at sende næsten dobbelt takst afsted til friplejehjem. Velfærd skal leveres af det offentlige. Det er fællesskabet bedst tjent med.

Flemming Leer Jakobsen

Medlem af Enhedslisten Vejle

Subscribe to RSS - Friplejehjem