You are here

Usikkerhed om takst nedsættelser for kommunerne til tvungen betaling for ophold på friplejehjem

DR P1 Oritentering den 8. september 2014:

Det fremgår af et notat om evaluering af lov om friplejeboliger, som Folketinget netop har modtaget. Til gengæld er det mere tvivlsomt, om regeringen imødekommer kommunernes ønsker om at gøre det billigere.

Medvirkende: Ole Helby Petersen, lektor ved Roskilde Universitet og forsker i konkurrenceudsættelse af offentlige serviceydelser:

Af: Jesper Tynell

Hør indslaget her:
/ Regeringen vil gøre det lettere at oprette private plejehjem (DR Online) (8. September 2014)

Via

[/ DR P1 Orientering den 8. september 2014 (DR Online)]

Ifølge omtalen I DR P1 Orientering lægger forslaget op til at fjerne kravet om at eje egne bygninger til friplejehjem. Derudover bliver friplejehjem ikke sendt i udbud hver 10. år.

På grund af fritvalgsordningen skal kommunerne have et antal plejehjemspladser stående klar, hvis der er nogle med behov for en plejehjemsplads. Det betyder reelt, at der kan stå tomme plejehjemspladser ledige ude i kommunerne.

Hvis forslagene bliver vedtaget bliver det mere favorabelt at etablere friplejehjem.

Læs evalueringen her:
/ Evaluering af friplejeboligloven, fra ministeren for by, bolig og landdistrikter (Ft.dk) (5. september 2014)

Kommunerne skal idag betale for den enkelte pensionists ophold på friplejehjem, som den enkelte selv kan vælge efter visitation til plejehjem.

Dermed går pengene fra de eksisterende kommunale plejehjem, hvor den økonomiske stramme ramme betyder færre pladser i det kommunale system.

Enhedslistens MF´er Lars Dohn & Finn Sørensen stillede i den 2. april 2014 et beslutningsforslag om at nedlægge friplejehjem.

Kun Enhedslisten stemte for.

Det er jo tosset, at kommunerne er forpligtet til at betale for friplejehjemspladser. Især når kommunal drift af plejehjem er billigere. Kommunerne skal både betale for opholdet på friplejehjemspladser, men de skal også selv have ledig plejehjemspladser.

Altsammen en ekstra udgift, der reelt er 100 procent spild af penge !

Det er idag kun Enhedslisten, der idag har den fornuftige holdning at afskaffe friplejehjem ved en overgangsordning.

End ikke de påståede "socialister" i SF ønsker et opgør med friplejehjem.

Vælg Enhedslisten, hvis du er rigtig socialist.

Spred socialisme

FlemmingLeer

Denmarkonline.dk

Se det her:
/ B 91  Forslag til folketingsbeslutning om at ophæve lov om friplejeboliger (Ft.dk) (2. april 2014)

Med forslaget foreslås det at ophæve lov om friplejeboliger, at der igangsættes en proces for afvikling af friplejeboliger, og at der i givet fald fastsættes et regelsæt for overgangsperioden. Formålet med forslaget er bl.a. at undgå unødvendige og store udgifter for kommunerne samt at mindske kommunernes administrative byrder

Forkastet 7 stemmer for forslaget (EL) 100 stemmer imod forslaget (V, S, DF, RV, SF, LA, KF)
2. behandlet/forkastet 11-06-2014

I december 2013 var Anette Vilhelmsen ude & kræve lavere takster for ophold på friplejehjem.

/ 14 procent af friplejehjemspladser ligger i Vejle kommune (Denmarkonline.dk)