You are here

Friplejehjem: Spildsvang på Stensvang i Bredsten

Læsebrev bragt i Vejle Amts Folkeblad den 25. juni 2013 af undertegnede:

Onsdag den 19. juni kritiserede Hans Beck i et læserbrev i VAF, at Vejles borgmester Arne Sigtenbjerggaard ikke ville stå frem & forsvare byrådets beslutning om at lade 14 plejehjemspladser stå ubrugte. Det koster årligt Vejle kommune kr. 1 Mio. for tomme boliger på Stensvang i Bredsten. Det er klart at borgmesteren ikke vil være med til at sætte fokus på det ressourcespild, som han selv sammen med resten af byrådets partier står bag. Men Venstre prøver også at undgå at henlede opmærksomheden på deres indførelse af friplejehjem herhjemme.

Der er i alt 68 friplejehjemspladser i Vejle kommune & de ser ud til at koste Kr. 19,6 Mio. i 2013. Det kan læses i referatet fra seniorudvalget fra den 3. juni i år. Friplejehjem blev indført i 2007 af den Venstre ledede regering & fremsat af Eva Kjer Hansen. Det jo smart, at Venstre sætter formanden for seniorudvalget til at forsvare ens egen ideologiske politik. Men det ændrer ikke på at Venstre sammen de konservative & DF er medansvarlige for at udhule velfærden i Vejle kommune.

Hver plads på et friplejehjem koster nemlig i dag 1,8 gang mere end en tilsvarende kommunal plads. En udgift som Vejle kommune er forpligtet til at betale. Der fører til et ressourcespild meget lig det i det gamle gamle sovjet. Et sådan ressourcespild er vi i Enhedslisten stærkt imod. Skattekroner skal ikke spildes, men bruges på reel velfærd til fordel for flest mulige. Det er fornuftig socialisme.

Flemming Leer Jakobsen

Medlem af Enhedslisten Vejle