You are here

14 procent af friplejehjemspladser ligger i Vejle kommune

På landsplan er der indtil videre 480 beboere i friplejeboliger, men rundt i landet er der givet tilsagn om 1.244 yderligere.

/ Minister vil stoppe overbetaling af plejehjem (Politiken.dk) (20. december 2013)

Problemet er, at en plads på de private friplejehjem koster over 100.000 kroner mere end en kommunal plejehjemsplads.

"Det får store økonomiske konsekvenser. På landsplan regner man med en skønsmæssig overbetaling på 120 millioner kroner, og for Aarhus Kommune vil det betyde 8 til 10 millioner kroner ekstra, som skal tages fra vores afdeling.

Det vil gå ud over de ældre, vi skal servicere, så jeg vil nærmest sige, at det er lidt af en skandale, siger rådmand i Århus kommune Dorthe Laustsen (F) til P4 Østjylland.

Læs mere:
/ Ældrerådmand vil have stoppet friplejehjem (DR Online) (24. oktober 2013)

I Vejle kommune er der idag 68 friplejehjemspladser i den Venstre ledede kommune.

Vejle kommune har tidligere beregnet at prisen for en friplejehjemsplads er 1,8 gange prisen for en kommunal plejehjemsplads. Vejle kommune er forpligtet til at betale udgiften til friplejehjem ud af budgettet & det sker ved at lukke de billigere kommunale plejehjemspladser.

Der er i alt 68 friplejehjemspladser i Vejle kommune & de ser ud til at koste Kr. 21 Mio. i 2013.

Faktisk ligger 14 procent af samtlige friplejehjemspladser idag i Vejle kommune.

Der var 109 458 indbyggere i Vejle kommune ud af i alt 5 623 501 i hele Danmark i 4 kvartal 2013. Det svarer til 1,94 procent af Danmarks befolkning.

Det er uforholdsmæssigt mange i forhold til kommunens størrelse & må tilskrives en politisk opprioritering af forligspartierne i Vejle kommune.

Allerede i kommuneaftalen for 2014 fra den 9. juni 2013 aftalte regeringen & Kommunernes Landsforening (KL) at se på taksterne til friplejehjem.

& tidligere social- & integrationsminister Karen Hækkerup lovede i et svar til Folketinget i november 2012 at kigge på taksterne i marts 2013:

/ Spørgsmål nr. S 361 (Ft.dk) (9. november 2012)

Men det nåede hun åbenbart ikke.

Så summasummarum.

Anette Vilhelmsen vil "bare" gøre det, som regeringen & KL blev enige om før hun blev social- & integrationsminister den 9. august 2013.

Godt nok var Anette Vilhelmsen erhvervs- & økonomiminister den 9. juni 2013. Men det ser for mig ud til at det er KL som har presset på for den ændring kom med i kommuneaftalen.

Privatiseringer er altid dyrere.

Kommunerne skal jo ikke tjene profit på det modsat virksomheder (& indtil videre friplejehjem)...

Ingen kommuner har erfaret, at friplejeboliger er på niveau med eller billigere end kommunale plejeboliger. Rambølls evaluering af lov om friplejeboliger fra 2012 indeholder samme konklusion.

Friplejeboligernes takster er siden 2009 steget med 5 procent, mens kommunernes ældreudgifter er faldet 20 procent i samme periode på trods af, at der er kommet flere ældre.

/ Stop overbetaling af friplejehjem nu! (Denoffentlige.dk) (18. december 2013)

Friplejehjemspladser blev indført af VK-regeringen med støtte fra DF i 2007. Det er endnu et målrettet angreb imod velfærden i stil med udhulningen af folkeskolen, som også idag betyder en opblomstring af friskoler.

Stille & roligt er egoismen ved at fjerne større & større dele af den kommunale velfærd fra det politiske råderum.

Det er jo noget svært at holde styr på en presset kommunal økonomi, når private initiativer fra de stærke idag har adgang til den offentlige kassebeholdning.

Anders Fogh Rasmussens økonomiske designer politik undergraver velfærden - med fuldt overlæg.

& det foregår i fuld dagslys, hvis du & andre eller ville åben øjene.

Den forventede merudgift i Vejle kommune til friplejehjem så for 3. kvartals opgørelsen i Seniorudvalget ud til at blive:

kr. 21 Mio.

/ Seniorudvalget punkt 84 (Vejle.dk)

Det er kr. 4,5 Mio. mere end budgetteret for 2013.

Med den glædelige nyhed om stop for salg af Haraldskær bygningerne skal Vejle byråd finde kr. 20 Mio. i budgettet.

Jeg ved godt, hvor jeg ville finde de penge.

Spred økonomisk sans.

Spred socialisme ;)

FlemmingLeer
Denmarkonline.dk

Kilder:
/ Folketal Danmarks Statistik (Dst.dk)

/ Boligstrategi for socialområdet, maj 2012, Vejle kommune af Mette Heidemann (Vejle.dk)
Punkt 82, Voksenudvalget, 25. juni 2012

antal friplejehjemspladser i Vejle kommune er her

/ Spildsvang på Stensvang (Denmarkonline.dk)

/ Aftale om takstændring i kommmuneaftale for 2014 side 12 (Fm.dk) (9. juni 2013)