You are here

GMO

Gen modicerede organismer, nej tak.

Monsantos gensplejsede majs er farlige og ikke gennemtestede

Tre typer af Monsantos GMO-majs viser sig at påvirke de indre organer hos pattedyr.... og måske dræber de bier og sommerfugle

Oplysningerne 'påviser klart den negative påvirkning af nyrer og lever - netop de organer, som skal afgifte kroppen. Der er også et vist niveau af skader på hjertet, adrenalin-kirtler, milt og blodsystemet', fortæller Gilles-Eric Séralini, der er molekulær-biolog ved universitetet i byen Caen i Frankrig.

Mon 810, Mon 863 og NK 603 er betegnelserne på de majstyper, som er undersøgt.

GMO har intet potentiale

Rune-Christoffer Dragsdahl BA i antropologi, stud.scient.anth.  skrev i et læserbrev i Berlingske Tidende:

I Berlingske Business kan man 13. oktober læse, at detailhandelen har lagt genmodificerede fødevarer på is. Artiklen fokuserer især på forbrugernes skepsis i forhold til de eventuelle risici. GMO-debatten bør imidlertid ikke kun handle om de mulige risici, men også baseres på nøgterne vurderinger af genteknologiens potentiale.

FNs landbrugsvidenskabelige panel har udarbejdet en sådan vurdering, hvor en række forskellige landbrugsteknologiers potentialer sammenlignes. Den udkom i april 2008 med titlen »The International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development« (IAASTD).

Rapporten, som er verdenshistoriens mest seriøse landbrugsanalyse, blev til i et samarbejde mellem Verdensbanken, GMO-industrien og en række FN-organisationer. Vurderingen i den er, at fremtidens landbrug skal tænkes holistisk og tværfagligt, og at GMO derfor har et begrænset potentiale. I modsætning til agro-økologiske metoder, der anbefales som både produktive og bæredygtige.

Tese nummer 1: Er pesticidresistente gmo-afgrøder en blindgyde med hungersnød som resultatet ?

Med oliens hastige reduktion har jeg funderet over en ting. (Det internationale energiagentur forudser at olieproduktionen begynder at falde allerede om 10 år).

Tese nummer 1.1:

Hvad ville der ske hvis verdenen havde skiftet til pesticidresistente genmanipulerede (GMO) afgrøder i stor stil & pesticiderne ikke længere er tilstede ?

Mange pesticider er nemlig lavet på grundlag af olieprodukter.

Det fører til yderligere afledte spørgsmål:

Tese nummer 1.2:

Intensiv GMO soja-dyrkning truer menneskers helbred og fører til misdannelser (gensplejsede afgrøder)

DR P1 Orientering d. 5. august 2009:

I Argentina er kritikken af genmodificeret soja vokset efter at ny forskning fra Argentinas førende medicinske fakultet har vist, at kemikalier brugt i soja-dyrkningen, truer mange menneskers helbred alvorligt.

Det er sprøjtemidlet, glyfosat der forårsaget skader & misdannelser på fostre og nyfødte som f.eks. børn født uden anus.

Sider

Subscribe to RSS - GMO