You are here

GMO

Gen modicerede organismer, nej tak.

Danmark siger ja til gensplejset majs

En ny målemetode har fået Danmark til at droppe sin modstand mod markedsføringen af tre gensplejsede majs. De europæiske myndigheder er nemlig blevet enige om, at en vægtprocent på 0,9% fastsætter grænseværdien for genmodificerede fødevarer.

Et flertal i Folketinget ser intet til hinder for, at tre genmodificerede majs, der blandt andet er resistente over for ukrudtsmidlet Roundup og modstandsdygtige over for sommerfuglelarver, kan cirkulere fra jord til bord.

Nyheder:

Hvor blev de gensplejsede afgrøder af?

DR P1 Orientering d. 19. september 2007:

I dag har vi fået forklaringen på, hvorfor der ingen danske marker er med genspejsede afgrøder til trods for den heftige debat for og imod for få år siden.

Hvor blev de egentlig af, de gensplejsede afgrøder, som gav så hed debat for få år siden? Der er i 2007 ingen danske marker med EU-godkendte genmodificerede afgrøder. Landmændene er åbenbart ikke interesserede til trods for de miljøfordele, der blev fremhævet.

Nyheder:

Connie Hedegaard meldt til politiet for GM-majs

Greenpeace mener, at miljøministeren bryder dansk lov ved at tillade den gensplejsede majstype MON863, der er resistent over for antibiotika og har forårsaget lever- og nyreskader på forsøgsrotter.

Connie H. meldt til politiet for GM-majs (ing.dk)  (1. august 2007)

Sider

Subscribe to RSS - GMO