You are here

produkter der skader

EU fastslår: Ingen tvivl – overforbrug af antibiotika til husdyr skaber farlige resistente bakterier

"Både hos mennesker og dyr er der konstateret en klar forbindelse mellem forbruget af antibiotika og den tilsvarende udvikling af resistente bakterier. Det gælder for de fleste kombinationer, der er undersøgt.

I nogle tilfælde er der også fundet en sammenhæng mellem antibiotikaforbruget hos dyr og udvikling af resistens i bakterier fra mennesker.

Projektet er gennemført ved hjælp af data fra 2011 og 2012 fra EU-lande samt enkelte andre; i alt 26 lande er repræsenteret."

Cocktaileffekt: Pesticider kan være farligere end vi tror

Kemikalier, der bruges af landbruget og gartnerierne til at bekæmpe svamp i afgrøderne, er måske slet ikke så uskadelige, som man tidligere har troet.

Forsøg på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) viser, at en blanding af fem almindeligt anvendte svampemidler, som blev givet til gravide rotter, gav hormonforstyrrende effekter.

Sider

Subscribe to RSS - produkter der skader