You are here

GMO

Gen modicerede organismer, nej tak.

GMO sukkerroe (Pacific) minimerer herbicidindsats

Forsøg under Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning viser, at den genmodificerede og Roundup-resistente sukkerroesort Pacific kan ukrudtsbehandles med blot en tredjedel af den mængde aktivstof, der bliver anvendt i konventionel avl.

Pacific, der er udviklet i samarbejde mellem Danisco Seed og Monsanto, er ikke optaget på sortslisterne i Danmark eller i EU, hvor de derfor ikke må dyrkes. Siden juni 1999 har EU haft et stop for godkendelse af nye GMO-afgrøder, og det er således uvist, hvornår Pacific vil blive optaget på sortslisterne.

GMO: Talrige lobbyister i EU's fødevareagentur

"Industriens folk sidder selv med i det rådgivende EU-organ, som har sagt god for alle hidtidige gmo-ansøgninger.

Af Michael Voss, Ugeavisen Notat

Professor Mike Gasson fra Storbritannien er en af de 21 videnskabsfolk, som vurderer, hvilken risiko der kan være forbundet med genmodificeret majs, roer, eller raps, når Monsanto eller Syngenta søger om tilladelse til at plante dem på markerne eller sælge dem i butikkerne i EU.

Men Mike Gasson er også konsulent for en bioteknologisk virksomhed og har aktier i en anden.

Danisco i panelet"

Læs resten af artiklen her:
GMO: Talrige lobbyister i EU's fødevareagentur
(19. august 2005)

GMO: Danmark vil stemme for genmanipuleret majs

Angiveligt skulle det ske på den baggrund, at det er lettere at følge GMO afgrøder og at det skulle ske af hensyn til gavn for udviklingslandene (Mod behørig betaling til Monsanto og andre). Der findes idag GMO-afgrøder, som ikke kan bruges som såsæd. Den skal bønderne så betale for.

Det er min overbevisning, at Afrika ville kunne være istand til at kunne brødføde sig selv. Hvis krigene i Afrika blev stoppet.

Kemi i 50´erne og 60´erne
Når jeg så kan se, at den holdning der eksisterede i 50´erne og 60´erne har medført store områder med kemiaffald. Bl.a. har Grindsted værket udledt anti-bakteriotika direkte ud i naturen. Resultatet er, at grundvandet kan være truet af den negligering og omgang med menneskeskabte byggesten.

Sider

Subscribe to RSS - GMO