You are here

300 timers reglen

Personer på fattigdomsydelser har undladt at gå til tandlæge, købe medicin, betale husleje og få mad 3 gange om dagen

Økonomisk fattigdom er ofte en del af det at være udsat. Medlemmerne i Rådet for Socialt Udsatte viderebringer med årsrapporten den stærke kritik af de laveste kontanthjælpsydelser som starthjælp, kontanthjælpsloftet og 300-timers reglen, som medlemmerne hele tiden hører fra baglandet af folk, der arbejder tæt sammen med de socialt udsatte mennesker.

Det er dybt skadeligt for mennesker at have så lav en indkomst, at de ikke kan betale de mest nødvendige ting i tilværelsen som f.eks. lægeordineret medicin, husleje, tandlægebesøg og 3 måltider om dagen eller helt almindelige ting som fødselsdagsgaver eller invitere gæster en gang i mellem.

Ny lov om 450 timer rammer uskyldige

Det er næsten umuligt for familier, der rammes af 450-timer reglen, at få almindeligt arbejde. Jobcenter frygter, at mange flere vil kastes ud i fattigdom.

En undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at 43 procent af de kontanthjælpsmodtagere, der blev ramt af 300-timers reglen er placeret i jobcentrenes matchgruppe fire. Det er kontanthjælpsmodtagere, der i Beskæftigelsesministeriets egen definition beskrives som ledige, der har så begrænsede ressourcer, at de ikke umiddelbart vil kunne få et almindeligt arbejde.

Jobcentre svigter de arbejdsløse

Tusindvis af ledige får ikke den hjælp, de har krav på, viser Rigsrevisionens gennemgang af de kommunale jobcentre.

Hver femte bliver for eksempel ikke indkaldt til 3-månederssamtale til tiden, og hver tredje kontanthjælpsmodtager bliver ikke aktiveret til tiden, konstaterer Rigsrevisionen.

Jobcentrene har ret til at fritage kontanthjælpsmodtagere for aktivering, men Rigsrevisionens undersøgelse viser, at det svinger meget, i hvor stort omfang jobcentrene bruger den mulighed.

Dokumenterne flød mellem SFI og beskæftigelsesministeriet om 300-timers reglen

DR P1 Orientering d. 15. maj 2009:

Når beskæftigelsesministeren bestiller en evaluering af sin egen politik hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI), flyder udkast, konklusioner og forslag til rettelser frem og tilbage mellem SFI og ministerens ansatte. Også til ministerens kontorchefer og chefkonsulenter.

Det kan Orientering nu dokumentere.

Sider

Subscribe to RSS - 300 timers reglen