You are here

300 timers reglen

Beskæftigelsesministeret sletter vigtige sagsakter i forbindelse med undersøgelse af 300-timers reglen

DR P1 Orientering d. 18. marts 2009:

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksens medarbejdere har i de senere måneder slettet 58 sagsakter fra Arbejdsdirektoratets journaler. Papirerne er væk - og ikke længere i myndighedernes besiddelse.

De nu slettede dokumenter kunne formentlig ellers have vist, hvilken indflydelse Claus Hjort Frederiksens ansatte har haft - eller ikke har haft - på SFIs evaluering af regeringens 300-timers-regel. En evalueringsrapport, som har vist sig på afgørende punkter at forskønne virkeligheden og være direkte misvisende i sin beskrivelse af, hvad der sker, når en gift kontanthjælpsmodtager får lukket for udbetalingen af penge, hvis ikke han eller hun har haft et almindeligt lønnet arbejde i mindst 300 timer indenfor de sidste to år.

I første omgang holdt Arbejdsdirektoratet de nu slettede dokumenter hemmelige for Orientering. Men efterhånden som vi har kunne påvise flere og flere af dokumenternes eksistens, er ministerens medarbejdere løbende gået ind og har slettet dem i journalen.

En jurist med mediejura som speciale mener, at Claus Hjort Frederiksens folk dermed - ikke bare på et - men på en hel stribe punkter - har forbrudt sig mod Offentlighedsloven. Altså ulovligt forhindret offentligheden i at kontrollere regeringens arbejde.

Claus Hjort Frederiksen så stort på Grundloven og satte beskæftigelsesforsøg igang med sygemeldte i strid med loven

DR P1 Orientering d. 9. marts 2009:

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen skal standse sit forsøg med aktivering af mennesker, der er sygemeldt fra deres arbejde. Og de forsøgspersoner, der har fået standset udbetalingen af sygedagpenge skal have tilbagebetalt de penge, der er taget fra dem på grund af forsøget.

Det kræver et flertal i Folketinget nu, efter Orientering i torsdags kunne fortælle, at beskæfigelsesminister Claus Hjort Frederiksen - uden at spørge den lovgivende forsamling - har sat gang i et forsøg, der fratager syge mennesker, den ret til sygedagpenge, de ellers har ifølge loven.

Demokratisk kontrol tilsidesat
Dermed har ministeren reelt ophævet magtens tredeling og tilsidesat den demokratiske kontrol med området. Det slog professor i socialret, Kirsten Ketscher, fast her i programmet.

Regeringen vil have en 450-timers regel

DR P1 Orientering d. 3. februar 2009:

Ordet '300-timers-reglen' er lige så småt begyndt at blive en del af det danske ordforåd. Vi kan godt allerede nu forberede os på, at det fremover kommer til at hedde '450-timers-reglen'.

Regeringen har fremsat et lovforslag, der skal stramme reglerne, så ægtepar fremover skal dokumentere, at de hver især haft, ikke 300, men mindst 450 timers almindeligt lønnet arbejde inden for de sidste to år. Ellers smækkes kassen i og der bliver lukket for kontanthjælpen.

Indtil nu har loven kun omfattet ægtepar, hvor både mand og kone begge modtager kontanthjælp.

Det slog Ankestyrelsen fast i januar 2008, efter vi her i Orientering havde påvist, at Beskæftigelsesministeriet udenom Folketinget havde bedt kommunerne om også at standse hjælpen til ægtepar, hvor enten manden eller konen allerede var i arbejde.

Mini-skattereform

Submitted by Nutcracker on 30 January, 2009 - 14:27

Det er tvivlsomt, om den kommende og meget omtalte skattereform bliver så stor en ting, såvel i indhold som i politisk bredde. Men her er otte forslag, som vil kunne omfordele fra rig til fattig, hæmme konjunkturudsving og spekulation og fremme sundhed og miljø i Danmark.

Det skal først nævnes, at alle de nævnte mål kan  nås på andre og bedre måder hver for sig - f.eks. ved forøgelse af de offentlige investeringer og ydelser, men her er dét, man kunne gøre gennem en skattereform. 

Sider

Subscribe to RSS - 300 timers reglen