You are here

dagpenge

Den hemmelige paragraf om særlig støtte til høje boligudgifter for kontanthjælpsmodtagere, dagpenge, sygedagpenge, barselspenge

Rettelse: 1. september 2015
Loven er ændret 1. januar 2015, så alle unge på kontanthjælp eller uddannelseshjælp også kan være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter. Se mere her:
§34 - kontanthjælp / uddannelseshjælp (SINDVejle.dk)

120 velfærdsydelser er måske truet af EU rettens forrang for dansk lovgivning

Jeg tror desværre ikke, at det kun er et tilfælde at flere af disse 120 velfærdsydelser er nævnt i en embedsmandsrapport samtidigt er blevet "reformramt".

Folkeskolen, førtidspension & fleksjob, kontanthjælp & SU var alle områder, der i rapporten kunne blive udsat for EU pres !

Udvalget blev nedsat af den daværende VK-regering som led i aftale om finansloven for 2011.

1/3 del af arbejdsløse & førtidspensionister har udskudt at indløse recept

Arbejdsløse og førtidspensionister har ikke altid råd til at købe den medicin, lægen har ordineret. En tredjedel har måttet vente med at hente medicin, fordi de ikke havde pengene.

I gennemsnit betaler medicinbrugeren 44,2 procent af sine udgifter til medicinen selv.

To procent af danskerne har undladt at tage lægeordineret receptmedicin, fordi de ikke havde råd. Det samme gælder 10 procent af arbejdsløse og førtidspensionister.

140500 har lønforsikring idag

DR P1 Orientering den 10. juni 2013:

Omfanget af lønforsikringer står til at eksplodere.

Efter flere år med ringe tilslutning til lønforsikringer indfører flere fagforbund nu kollektive lønforsikringer, som giver et kontant supplement til dagpengene, hvis et medlem bliver ledig.

Interessen skyldes at LO-fagforbundene gerne vil tilbyde deres medlemmer noget ekstra i forhold til de gule fagforbund.

Sider

Subscribe to RSS - dagpenge