You are here

1/3 del af arbejdsløse & førtidspensionister har udskudt at indløse recept

Arbejdsløse og førtidspensionister har ikke altid råd til at købe den medicin, lægen har ordineret. En tredjedel har måttet vente med at hente medicin, fordi de ikke havde pengene.

I gennemsnit betaler medicinbrugeren 44,2 procent af sine udgifter til medicinen selv.

To procent af danskerne har undladt at tage lægeordineret receptmedicin, fordi de ikke havde råd. Det samme gælder 10 procent af arbejdsløse og førtidspensionister.

/ Megafon: Udsatte borgere har ikke råd til medicinen (Apotekerforeningen.dk) (22. januar 2014) [PDF]

Via
[/ Analyser (Apotekerforeningen.dk)]

Apotekeforeningen har 3 forslag til at afhjælpe denne ulighed i medicin:

Foreningen vil have en udjævning af medicintilskuddet, så de borgere der har krav på tilskud, ikke længere skal bruge 900 kroner i et tilskudsår, inden de får hjælp til regningen.

De to andre forslag er medicinsamtaler til udsatte og medicingennemgang til borgere, der er tilknyttet et jobcenter.

Medicingennemgang har vist, at cirka 75 pct. af borgere med kroniske sygdomme har lægemiddelrelaterede problemer. Folk med lav eller ingen uddannelse bruger mere medicin end andre, og borgere på overførselsindkomst bruger tre gange så meget medicin som folk, der har et arbejde. Desuden kan særligt folk med kort eller lav uddannelse have svært ved at følge råd fra sundhedspersoner.

Tidligere undersøgelser viser, at det offentlige vil få en besparelse på 3.577 kr. pr. borger, der får foretaget en medicingennemgang. Herfra skal trækkes udgifter til ydelsen.

[/ Ulighed i Medicin (Apotekerforeningen.dk) ]

Det er jo bare at komme igang, siden der er penge at spare. Desværre kan det forudses, at det med kontanthjælpsreformen bliver meget værre.

Man kunne passende lade regionerne få lov til at bruge besparelserne til at udvide deres budgetter. F.eks. inden for psykiatrien, hvor regeringen stadig mangler at give samlet kr. 2 Mia. mere end i 2011.

For kontanthjælpsmodtagere der ikke får udbetalt hele kontanthjælpen til tiden, hjælper det jo heller ikke til at få indløst deres recepter !

DR P1 Orientering kunne den 3. januar 2014 afsløre, at samlevende i større grad har ret til enkeltydelser som f.eks. udgifter til medicin. Simpelthen fordi, at der skal tages udgangspunkt at vedkommende omfattet af kontanthjælp har ingen eller kun ringe indtægt.

Læs mere her:

/ Overset ret til enkeltydelser til samlever uden kontanthjælp i kontanthjælpsreformen (Denmarkonline.dk) (13. januar 2014)

Kommentarer

Du kan på dit lokale apotek få en konto, hvor du indbetaler et månedligt indskud svarende til 1/12-del af dine forventede medicinudgifter per år. På den måde undgår du det høje bidrag først i dit nye medicinår.

Det er en gratis service fra apotekerne.

Spred Glæde...trods alt :/
FlemmingLeer

Denmarkonline.dk

Hej Flemming - mener det kræver du køber tilskudsberettigetmedicin for over 18000 kr om året - og nogle steder kræver apoteket du har været kunde mindst et år forud.
Jeg forhørte på mit lokale apotek - men da jeg 'kun' får medicin for 11.000 kr om året kunne det ikke lade sig gøre.

Venlig hilsen Hannah

Hej Hannah G,

Tak for din kommentar.

Jeg var ikke klar over, at det var så meget at man skulle have i medicinudgifter.

Tak for at gøre opmærksom på det.

Spred glæde...trods alt :/
FlemmingLeer

Hej Flemming :-) jeg gør hvad jeg kan.. Og kender frustrationer i først på året at skulle betale rigtig mange penge for sin nødvendige medicin.

Og så er trøsten i det jo er billigt sidst på året - en ringe trøst...

Hav det rigtig godt - god vind fremover :-)

Venlig hilsen Hannah

Ja, det er til tider en lovjungel at finde rundt i alle de muligheder i lovgivningen.

Nu så jeg, at der kan søges om medicinkort ved kommunen. Men jeg kan ikke lige finde en lovparagraf på det på borger.dk

Jeg kom i tanke om, at man kan være berettiget til kronikertilskud ved høje medicinudgifter.

Jeg går ud fra, at alle læger er opmærksomme på den mulighed. Det er nemlig dem, som skal søge om tilskud til det.

Tak i lige måde
& Spred Glæde...trods alt :/

FlemmingLeer
Denmarkonline.dk